همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11

همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11 تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸ همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) 11 الی 12 دی ماه با حضور حامیان نیکوکار از ایرانیان مقیم در 13 کشور، حسین انواری، عضو هیئت امنا و علی رضا عسگریان، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در مشهد مقدس برگزار شد. عکاس: ارسالی استان
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
همایش تجلیل از حامیان خارج از کشور (والی مهر) مشهد مقدس 1398/10/11
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.