امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02

امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02 تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۸ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و علی اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور چهارشنبه دوم بهمن ماه با هدف ارائه آموزش‌های مهارتی به مددجویان تحت حمایت این نهاد تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. عکاس: مجید پوریا
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
امضای تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور 1398/11/02
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.