برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24

برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24 تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ این رزمایش صبح یکشنبه 24 فروردین با مشارکت بسیجیان کمیته امداد امام خمینی(ره) همراه با تجهیزات کامل با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در میدان ولیعصر(عج) برگزار شد.ضمنأ بسیجیان مرکز مقاومت بسیج کمیته امداد بعد از پایان رزمایش با حضور در ستاد مرکزی کمیته امداد اقدام به گندزدایی محوطه خارج و داخل ساختمان نمودند. عکاس: مجید پوریا
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
برگزاری رزمایش پدافند زیستی(بسیج ادارات تهران بزرگ) 1399/01/24
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.