تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22 تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ سید مرتض بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مجتبی زارعی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور دوشنبه 22 اردیبهشت ماه با هدف کمک به مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. عکاس: مجید پوریا
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان بسیج اساتید کشور 1399/02/22
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.