اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01

اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01 تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۹۹ به همت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی و اجرای طرح اطعام مهدوی روزانه 1000 پرس غذای گرم طبخ و میان نیازمندان شهرستان ساوه توزیع می گردد. عکاس: مجید پوریا
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
اجرای طرح اطعام مهدوی در استان مرکزی(شهرستان ساوه) 1399/03/01
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.