نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25

نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25 تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ نشست معاونان و مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) عصر چهارشنبه 25 تیرماه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درستاد مرکزی کمیته امداد برگزار شد. همچنین درحاشیه این نشست از "برنامه راهبردی- عملیاتی اشتغال و خودکفایی مددجویان" توسط معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد. عکاس:
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
نشست مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی(ره) با معاون اول رئیس جمهور 1399/04/25
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.