تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08

تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08 تاریخ: ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمشید قسوریان جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چهارشنبه هشتم مرداد ماه با هدف تأمین لوازم و مایحتاج مددجویان تحت حمایت کمیته امداد تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند. عکاس:
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
تفاهم نامه همکاری كمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
تفاهم نامه همکاری کمیته امداد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی1399/05/08
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.