همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5

همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5 تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۹ همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتتاح یادمان شهدای کمیته امداد با حضور مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد،آیت الله کازرونی، رئیس هیات امنای کمیته امداد و علی حسین پازدار، معاون اجرایی سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد. عکاس:
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
همایش بسیجیان مرکز مقاومت بسیج و افتاح یادمان شهدای کمیته امداد- 99/7/5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.