دکمه موبایل منو

ارتباط با کمیته امداد امام(ره)

 نشانی :    تهران ، میدان آزادی ، ابتدای جاده مخصوص کرج ، جنب فروشگاه رفاه
 شماره تماس:  ۴۴۶۹۰۸۳۹ - ۴۴۶۹۰۷۵۲
 ستاد خبری اداره کل حراست : ۴۴۶۹۰۹۸۰ 
 روابط عمومی:  ۴۴۶۹۰۸۱۳
 صندوق پستی: ۱۳۹۱۷۱-۵۱۷۱
 پست الکترونیک: prp@Emdad.ir