راهنمای ثبت حامی

 فقر و عدم توانایی مالی از مهم‌ترین مسائلی است که زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوان در جامعه از قبیل آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و معضلات اجتماعی می شود. با توجه به اهمیت حمایت از افراد بی‌سرپرست یا باسرپرست ناتوان و همچنین توجه به رسالت و مسئولیت اجتماعی ایرانیان عزیز، خیران نیکوکار می‌توانند با ثبت نام در این بخش ضمن مشارکت در رفع مشکلات افراد شناسایی شده به بارور شدن استعدادهای موجود در این خانواده‌ها و پیشگیری از بروز معضلات اجتماعی در محیط زندگی یاری رسانند.

شما هموطن نیک‌اندیش می‌توانید با پرکردن فرم عضویت در طرح اکرام ایتام به جمع خانواده حامیان میلیونی این طرح پیوسته و در کاهش مشکلات و نیازمندی‌های کودکان یتیم و نیازمند سرزمینمان مشارکت نمایید.

فرم ثبت حامی