شناسایی، توانمندسازی و رفع گرفتاری و مشکلات افراد آسیب‌پذیر و نیازمند مهم‌ترین وظیفه کمیته امداد به شمار می‌رود. بر همین اساس رسیدگی به مستمندان در سایه همکاری و مشارکت هموطنان می‌تواند به میزان قابل توجهی موجب کاهش آلام نیازمندان گردد. طبیعی است تهیه بانک اطلاعاتی نیازمندان جهت رسیدگی به آنان، اولین قدم رسیدگی به نیازمندان به شمار می‌رود. در این بخش شما می‌توانید با معرفی افراد کم برخوردار و نیازمند ما رادر یاری رساندن به آنان کمک نمایید.

معرفی نیازمند

مشخصات معرف
*
*
*
مشخصات نیازمند
*
*
فقط در رقم کدملی بدون فاصله و"-" نوشته شود ، درصورت صحیح نبودن کد ملی ، مورد شما قابل پیگیری ندارد.
*
*
*
شماره تلفن ثابت را همراه با کدشهر(ودرصورت نیاز کد کشور) واردکنید. مانند 02188888888 . 00982177777777
*
شماره تلفن همراه را به طور کامل وارد کنید مانند 09121234567
اگر نمی باشم را انتخاب کردید اسم و نسبت سرپرست درکادرهای زیر نوشته شود
*


* = ضروری