نظرسنجی خدمات

برادر/ خواهر گرامی
بیان دقیق نظرات و رهنمود های ارزشمند و راهگشای جنابعالی ،نقش به سزایی در بهبود و ارتقای سطح ارایه خدمات به نیازمندان داشته و موجب افزایش میزان رضایت مندی آنان از این نهاد خواهد گردید. لذا مستدعی است در پاسخ به سوالات زیر ،دقت و عنایت ویژه مبذول فرمایید.
نظر سنجی


* = ضروری