پیشنهاد طرح توسعه مشارکت های مردمی

استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، افراد حقیقی و حقوقی در راستای حل معضلات و مشکلات مددجویان و همچنین توسعه فرهنگ عمومی مسئولیت اجتماعی مسیری است که می‌تواند منجر به رفع بسیاری از معضلات موجود در حوزه‌های مختلف نیازمندان گردد. کمیته امداد امام آمادگی دارد با بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای مناسب، شرایط را جهت همکاری با مجموعه‌های مختلف فراهم نماید.

 

واجدین شرایط می توانند با تکمیل فرم زیر و با ارائه پیشنهادات ما را در دست گیری نیازمندان یاری نمایند.

مشخصات پیشنهاد دهنده طرح
مشخصات طرح پیشنهادی

عنوان طرح : در این قسمت از فرم در قالب حداکثر یک خط عنوان طرح مورد نظر به صورت شفاف , گویا و موجز بیان نمایید.

مبانی دینی , علمی و حقوقی : با بیان آیات , احادیث و روایات , منابع علمی و حقوقی که طرح پیشنهادی بر پایه آنها استوار است ذکر شود.

هدف طرح : در این قسمت , مهمترین اهداف اجرای طرح در قالب حداکثر 5 مورد بیان شود .

ضرورت اجرای طرح : الزامات مورد نظر در راستای اجرای طرح پیشنهادی را با توجه به وضع موجود بیان گردد.

دستاوردهای طرح : نتایج متصوره حاصل از اجرای این طرح توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)بیان شود.

جامعه هدف : کلیه افرد حقیقی و حقوقی که در اجرای طرح پیشنهادی مشارکت می کنند را بیان نمایید.

ذینفعان : افردی که در پی اجرای طرح پیشنهادی منتفع می شوند.

منابع و تجهیزات مورد نیاز : اعم از منابع مالی , انسانی و منابع فیزیکی مورد نیاز اجرای طرح " سخت افزاری و نرم افزاری"

خلاصه ی طرح : حداکثر در 5 سطر به طور شفاف , گویا و کاربردی , خلاصه ای از ماهیت طرح پیشنهادی بیان شود.

روش پیاده سازی طرح : چگونگی و فرآیند اجرای طرح از گام اول تا حصول نتیجه نهایی به طور دقیق و نظام مند ( ساختاری ) بیان شود (مجری , زمان و مکان اجرا و چگونگی انجام هر گام ذکر شود )


* = ضروری