معاونت امور فرهنگی

توانمندسازی خانواده‌های نیازمند تنها به زمینه‌های اقتصادی منحصر نمی‌شود؛ افزایش و تقویت مبانی فکری و فرهنگی مددجویان مهم‌ترین پیش‌نیاز برای توانمندسازی و خودکفایی اقتصاد خانواده‌ها به شمار می‌رود. به همین منظور کمیته امداد امام(ره) برنامه‌های تحولی گسترده‌ای را برای افزایش اعتماد به نفس و بهبود کیفیت زندگی و اعتلای جایگاه افراد در جامعه در دستور کار خود قرار داده است.
مهم‌ترین خدمات فرهنگی در این نهاد، فراهم کردن تسهیلات و امکانات لازم برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان و آموزش‌های لازم در زمینه‌های بهداشتی و روانی و ... است.
برنامه‌های فرهنگی بر اساس آموزه‌های دینی، استفاده از نیروی مردمی، به کارگیری دانش روز، احساس مسئولیت اجتماعی و نقش‌آفرینی در چارچوب سیاست‌های فرهنگی کشور، رویکرد اساسی کمیته امداد امام(ره) در حوزه فرهنگ است که تمامی برنامه‌ها بر مبنای آن پایه‌ریزی شده است.
  • رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان لازم الحمایه بر پایه آموزه های دینی
  • تعالی فرهنگی و ارتقای سبک زندگی افراد و خانواده‌های مورد حمایت با بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی؛
  • ترویج فرهنگ سخت‌کوشی و تقویت روحیه خودباوری در کسب و کار حلال برای مشارکت فعال نیازمندان در اقتصاد مقاومتی؛
  • حفظ، شکل‌دهی و تقویت ارزش‌های دینی، تفکر انقلابی و روحیه جهادی در فرهنگ سازمانی کمیته امداد امام(ره)؛
  • انطباق شئون کمیته امداد امام(ره) اعم از نظامات، فرآیندها، فعالیت‌ها و خدمات با شئون اسلامی، انقلابی و منطبق بر مبانی فقهی شیعه؛
  • ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری و نشر سنت های حسنه اسلامی در جامعه.
۱. تقویت بنیه دینی و مصون‌سازی خانواده‌ها، تعظیم شعائر اسلامی و مذهبی و ارتقای شأن و منزلت خانواده‌های مورد حمایت؛
۲. تعالی بینش، دانش مهارت افزایی مددجویان و خانواده‌های آنان؛
۳. شناسایی استعدادها و کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای برتر در زمینه‌های مانند قرآنی، ورزشی، هنری و... ؛
۴. جهت‌دهی و غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان؛
۵. گسترش و ترویج فعالیت‌های تربیتی و پرورشی در تمامی واحدهای فرهنگی کمیته امداد امام(ره)؛
۶. تهیه و ایجاد سرپناه برای دانش‌آموزان روستایی ساکن در مناطقی که امکان تحصیل در کنار خانواده برای آنان وجود ندارد؛ 
۷. پیشگیری از افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان مورد حمایت؛
۸. ارتقای سطح دانش‌آموزان از نظر تحصیلی، تربیتی دینی، پرورشی و حفظ و توجه به سطح سلامت بهداشت جسم و روان آنان؛
۹. تأمین محتوا، منابع آموزشی مرتبط و اساتید مورد نیاز در امر برنامه آموزش مددجویان و همکاران امداد کمیته امداد امام(ره).
۱. بررسی، تهیه و تنظیم راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فرهنگی در حوزه‌های خدمات دانش‌آموزی، دانشجویی و امور آموزشی تربیتی جوانان و مشاوره و آموزش خانواده و ارائه جهت تأیید و تصویب؛
۲. برنامه‌ریزی جهت دستیابی به راهکارهای مناسب و مؤثر توسعه و بهینه تربیتی جوانان و مشاوره و آموزش خانواده به منظور رشد و ارتقای فرهنگی و اجتماعی‌آنها؛
۳. بررسی و ارزیابی الزامات و ابزارهای مؤثر برای اجرای راهبردها، سیاست‌ها، و برنامه‌ها در امور مربوط و اقدام در جهت تأمین آنها؛
۴. بررسی و اقدام لازم در جهت تنظیم طرح‌ها، سامانه‌ها و ضوابط و مقررات لازم برای راهبری امور فرهنگی مربوط و ابلاغ به تمامی مراجع و مبادی مدیریتی و اجرایی مسئول و نظارت بر حسن انجام و اجرای آنها؛
۵. بررسی، تهیه، تنظیم و ابلاغ سازوکارها و چارچوب‌ها، ایجاد و حفظ هماهنگی بین واحدها و اقدامات فرهنـگی در حـوزه‌های مربوط در جهت انجام اثر بخش وظایف و مأموریت‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
۶. شناخت و دستیابی به راهکارهای مورد نیاز جهت رفع نیازهای فرهنگی، تربیتی، مشاوره‌ای و آمـوزشی در حوزه‌های مورد عمل و اتخاذ شیوه‌های نوین اجرایی و اقدام برای برنامه‌ریزی و تأمین شایسته آنها؛
۷. بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و مشکلات و مسائل معطوف به امور فرهنگی در حوزه‌های مربوط و اقدام در جهت مدیریت و راهبری مؤثر آنها؛
۸. اتخاذ تدابیر لازم، تهیه و تنظیم برنامه‌های مؤثر و انجام اقدامات مناسب و مستمر برای هدایت، نظارت، ایجاد و حفظ هماهنگی و حصول اطمینان از انجام شایسته اقدامات فرهنگی برای مددجویان در حوزه‌های مربوط با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوط؛
۹. بررسی و ارائه راه‌کارهای تحقق امر مهم مهندسی فرهنگی در کمیته امداد امام(ره) و جامعه هدف؛
۱۰. بررسی، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای بهره‌برداری و استفاده شایسته از منابع و امکانات و ظرفیت‌های موجود در امور فرهنگی و حوزه‌های مربوط و توسعه و بهکرد آن‌ها در جهت اجرای مؤثر برنامه‌ها و دستیابی به اهداف تعیین شده با همکاری و هماهنگی واحدها و مراجع مربوط؛
۱۱. بررسی زمینه‌ها، چگونگی شرایط همکاری، هماهنگی و تعامل با مراجع و دستگاه‌های دولتی به منظور فراهم آوردن و توسعه زمینه و فرصت تحقق اهداف فرهنگی در حوزه‌های تربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات مربوط؛
۱۲. بررسی زمینه‌ها، راه‌کارها و شرایط جلب و توسعه همکاری و همراهی متقابل با نهادها و ارگان‌های غیردولتی و مردمی فعال در حوزه امور فرهنگی مربوط و حمایت و هدایت آنها در جهت اهداف و مأموریت‌ها با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط؛
۱۳. تهیه و تنظیم سازوکارها، راهبری و استقرار سامانه‌های مناسب ارزیابی و مدیریت عملکرد کمیته امداد امام(ره) در امور فرهنگی و حوزه‌های مربوط و تهیه و ارائه گزارش‌های لازم و استفاده از آنها در جهت‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، راهبری و بهکرد امور تربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها؛
۱۴. بررسی، شناسایی، تحلیل و رفع مسائل، مشکلات، نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در مدیریت و راهبری امور فرهنگی در حوزه‌های مربوط و در چارچوب صلاحیت‌ها و امکانات براساس برنامه‌های سنجیده و مدون؛
۱۵. مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی در زمینه نیازهای آموزشی و فرهنگی مددجویان و تهیه برنامه‌های لازم؛
۱۶. بررسی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌گیری از تجارب برتر و الگوهای موفق داخلی و خارجی در زمینه مدیریت و راهبری امورتربیتی، مشاوره‌ای و آموزشی جوانان و خانواده‌ها ودستیابی به تعالی سازمانی در حوزه امور فرهنگی؛
۱۷. همکاری و هماهنگی با سایر معاونت‌ها و واحدهای سازمانی حسب مورد و ضرورت در جهت انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های مربوط، زمینه‌ها و حوزه‌های مرتبط و در نهایت تحقق مطلوب‌تر اهداف و مأموریت‌های کلی کمیته امداد امام(ره) در جامعه هدف؛
۱۸. حضور سازمان یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوط (شوراها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها و...) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های معاونت؛
۱۹. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، تشکیلاتی، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذی‌ربط.

مجتمع‌های شبانه روزی (خوابگاه ها)

اماکنی که با هزینه کمیته امداد امام(ره) در مناطق دور افتاده، صعب العبور، مناطق حاشیه شهرها و مناطق آسیب دیده کشور ساخته می شود تا فرزندان دانش آموز و در برخی مواقع دانشجویان خانواده های تحت حمایت در آن اماکن در طول سال تحصیلی سکنی داشته باشند و بتوانند به تحصیل بپردازند. مدارس افراد مذکور در نزدیکی خوابگاه در نظر گرفته شده است و وسیله ایاب و ذهاب و وسایل رفاهی و بهداشتی در درون خوابگاه برای آنان فراهم شده و در طول سال تحصیلی، خدمات متنوعی مانند فعالیتهای آموزشی، هنری، فرهنگی، ورزشی، خدمات پرورشی به آنان ارائه می‌شود. همچنین کنترل وضعیت تحصیلی و پزشکی و سلامت روحی وجسمی این دانش‌آموزان به صورت مرتب و روزانه مورد توجه قرار می گیرد.

اهداف طرح:

۱- تهیه و ایجاد سرپناه برای دانش آموزان روستایی که در مناطقی زندگی می کنند که امکان تحصیل در کنار خانواده برای آنان وجود ندارد؛
۲- نگهداری دانش آموزان در محیطی امن جهت ادامه تحصیل در مواردی که نمی توانند با خانواده خود همراه باشند؛
۳- پیشگیری از افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش آموزان مورد حمایت؛
۴- ارتقای سطح دانش آموزان از نظر تحصیلی، تربیتی دینی، پرورشی و حفظ و توجه به سطح سلامت بهداشت جسم و روان آنان.

شرایط و ضوابط جهت خدمت گیرندگان:

۱- اولویت در بهره مندی از ظرفیت مجتمع با دانش آموزان مورد حمایت مستعد روستایی مقطع متوسطه اول و دوم است.
۲- در صورتی که به هر دلیلی پرونده حمایتی دانش آموزان پذیرفته شده در مجتمع در طول سال تحصیلی مختومه شود، کماکان تا پایان سال تحصیلی از خدمات مجتمع برخوردار خواهند بود.
۳- دانش آموز پذیرفته شده، دسترسی به مراکز و امکانات آموزشی غیر خوابگاهی نداشته باشد.

پیشینه:

از سال ۱۳۷۵ تا کنون، مجتمع های شبانه روزی (خوابگاهها) در سراسر کشور ایجاد و بهره برداری شده است. هم اکنون تعداد ۹۱ مجتمع شبانه روزی (خوابگاه) مشغول ارائه خدمت به ۵۶۹۵ دانش آموز هستند.

جشنواره های فرهنگی و تربیتی (شامل جشنواره‌های قرآنی، ورزشی و هنری)

به منظور رشد معنوی و فرهنگی مددجویان مورد حمایت به خصوص جوانان و نوجوانان و گسترش زمینه‌های تعمیق باورها و ارزش های دینی و همچنین رشد و شکوفایی استعدادها هر ساله برگزاری جشنواره های قرآنی هنری و ورزشی برای مددجویان برنامه ریزی می شود.

اهداف طرح:

  • شناسایی استعدادها و کمک به رشد و شکوفایی استعدادهای برتر در زمینه‌های قرآنی، ورزشی و هنری؛
  • ترغیب و تشویق مخاطبان جهت شرکت در فعالیت های گروهی؛
  • جهت دهی و غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان؛
  • گسترش و ترویج فعالیت های تربیتی و پرورشی در تمامی واحدهای فرهنگی کمیته امداد امام(ره).

شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:

تمامی دانش آموزان، دانشجویان، مادران و دختران مورد حمایت کمیته امداد امام(ره) می توانند در این طرح شرکت کنند.

پیشینه:

جشنواره های فرهنگی و تربیتی از سال ۱۳۹۰ با برگزاری مسابقات قرآن و اذان شروع و از سال ۱۳۹۱ با افزوده شدن مسابقات ورزشی و سرود ادامه یافته است.

آموزش خانواده

برگزاری آموزشهای فردی و گروهی برای مددجویان به تفکیک اعضای خانواده در چهار سرفصل:

۱- آموزش مسائل اعتقادی و دینی؛
۲- آموزش مسائل فرهنگی و اجتماعی؛
۳- آموزش مسائل بهداشتی؛
۴- آموزش مهارتهای زندگی و بهداشت روان.

اهداف طرح

۱- تعالی بینش؛ 
۲- تعالی دانش؛ 
۳- مهارت افزایی.

خدمت گیرندگان

۱- مادران سرپرست خانواده (فوت همسر، متارکه، مطلقه، خانواده زندانی)؛ 
۲- زوج های جوان؛ 
۳- دختران بازمانده از ازدواج و تحصیل؛ 
۴- جوانان در آستانه ازدواج؛  
۵- دانش آموزان و دانشجویان.

شرایط و ضوابط جهت خدمت گیرندگان

۱- تحت حمایت کمیته امداد امام(ره) بودن؛
۲- سلامت جسمی؛ 
۳- سلامت روانی؛
۴- احصای نیاز مددجو به آموزشهای فرهنگی، توسط مددکار کمیته امدادامام(ره).

اردوهای فرهنگی

در راستای تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی خانواده ها به ویژه تقویت بینش اعتقادی و اخلاقی با برگزاری اردو در فضاهای فرهنگی مناسب، امکان کشف استعدادها وخلاقیت‌ها و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت باورهای دینی مددجویان موردحمایت در مسیر نیل به آرمان توانمندسازی فکری و فرهنگی فراهم می‌شود.

اهداف طرح

۱- ایجاد انس و الفت و تقویت روحیه جامعه پذیری وآشنایی بافرهنگ‌های مختلف؛
۲- ایجاد زمینه مناسب برای تمرین زندگی دسته جمعی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و تعمیق باورهای دینی جامعه مورد هدف؛
۳- گسترش و تعمیق مهارت های فردی و اجتماعی؛
۴- پرورش فضای معنوی و ولایت مداری در میان مخاطبان.

شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح

تمامی اعضای خانواده‌های مورد حمایت و مددجویان تک خدمتی شامل دانش‌آموزان، دانشجویان، دختران بازمانده از تحصیل، مادران و سالمندان مشمول این طرح می‌شوند.

پیشینه:

اردوهای سراسری کمیته امداد امام(ره) از سال ۱۳۶۱ شروع و تا پایان سال ۹۵ به عدد ۳۴ رسیده است. شایسته ذکر است هر ساله نزدیک به صد هزار نفر از اردوهای زیارتی تفریحی کمیته امداد امام(ره) در گروه های مختلف بهره مند می‌شوند.
 

کانون های فرهنگی و تربیتی

 
در راستای اعتلای فرهنگی و تامین نیازهای مددجویان در حوزه مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سطح سلامت معنوی، روانی و اجتماعی آموزش های تربیتی در محل کانون های فرهنگی و تربیتی ارائه می شود. کانون ها در ۳ بخش کانون های دائم، کانونهای موقت (فصلی تابستانه) و کانون های جوانان پیرو ولایت به مدد جویان خدمات فرهنگی ارائه می دهند.

اهداف طرح

۱- تقویت دین باوری خانواده ها با ارایه آموزش های اعتقادی ومذهبی با محوریت کلام وحی؛
۲- ولایت مداری، گسترش واعتلای فرهنگ ولایت و همراهی و هماهنگی با انقلاب اسلامی؛
۳- افزایش خودباوری و تقویت اعتماد به نفس و رشد و شکوفایی استعدادها؛
۴- جامعه پذیری و پذیرش فرهنگ و قوانین و آرمان های اجتماعی در نظام اسلامی و احترام و تبعیت از آنها.

شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح

۱- کانون در دسترس مددجویان باشد؛ 
۲- در کانونهای دائم به تمامی مددجویان مورد حمایت اعضای خانواده ها ارائه خدمت می شود؛ 
۳- در کانون های موقت به دانش آموزان متوسطه اول و دوم و دختران بازمانده از تحصیل و مادران ارائه خدمت می شود؛ 
۴- در کانون های جوانان پیرو ولایت به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و متوسطه دوره اول ارائه خدمت می شود.

پیشینه

کانون‌های فرهنگی و تربیتی دائم و موقت (تابستانی) از سال ۱۳۷۹ و همزمان با تشکیل معاونت فرهنگی در کمیته امداد امام(ره)، با هدف توانمندسازی دانش آموزان و تقویت رشد ایمانی و اعتقادی آنان پایه ریزی شد و تعداد آن‌ها در طول سال‌های اخیر به ۱۱۰ کانون فرهنگی در ۲۷ استان کشور رسیده است.

نمودار سازمانی