دفتر فناوری اطلاعات

نقش فناوری اطلاعات در هر سازمان به عنوان پیشران توسعه و تحول اداری هر روز بیش از گذشته خودنمایی می‌کند، به گونه‌ای که تصمیم‌گیران سازمان چاره‌ای جز انتخاب استراتژی‌های مناسب مرتبط با این فناوری‌ها در جهت‌گیری‌های آتی سازمان ندارند.
ما بر این باور هستیم که به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات و روش‌های نوین مشارکت جمعی مبتنی بر فناوری‌های نوین در حوزه فعالیت امداد امام(ره) و در سطح گسترده‌تر در حوزه مسئولیت اجتماعی نه تنها سبب افزایش و جذب بیشتر مشارکت‌های مردمی در یاری‌رسانی به نیازمندان و کاهش آلام جامعه مددجویی خواهد شد، بلکه به دلیل مکانیزه شدن و تسهیل و چابک‌سازی فرایندها، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌ها و فرایندهای اداری رسیدگی به امور محرومان و صد البته افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه نیز خواهد بود.
مأموریت اصلی ما تکیه بر الگوهای نوین خدمت‌رسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور تسهیل در مشارکت بیشتر ایرانیان نیک‌اندیش در طرح‌های مشارکتی سازمان و کوتاه شدن فرایند ارائه خدمات به نیازمندان برای پیشرفت اقتصادی خانواده‌های کم‌بضاعت است. همراهی فناوری اطلاعات در برنامه‌های کمیته امداد امام(ره)، در کنار ترویج فرهنگ کار و تلاش مضاعف می‌تواند نویدبخش ریشه‌کنی فقر و نیازمندی و حرکت به‌سوی ایجاد یک جامعه بدون فقیر باشد.
الف) ایجاد شبکه و زیرساخت ایمن:
۱. شبکه اختصاصی اینترنتی برای انجام ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با هدف ارائه خدمت به ذینفعان؛
۲. زیرساخت قابل اتکا و مستحکم برای حفاظت اطلاعات و تأمین امنیت ارایه خدمات مناسب؛
۳. به روز رسانی دائمی نرم‌افزارها و تجهیزات اساسی؛
۴. مدیریت فعال و مؤثر زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
ب) ایجاد دسترسی سریع و کارآمد به اطلاعات و خدمات ارائه شده به آنان:
۱. تبدیل به سازمانی دانایی محور؛
۲. استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمات‌رسانی بهتر به ذینفعان؛
۳. ایجاد دسترسی جهانی به منابع اطلاعاتی؛
۴. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همکاری و تعامل مؤثر و داخل و خارج در جهت تحقق دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان و ذینفعان.
ج) نظام یکپارچه انتقال اطلاعات و ارتباطات:
۱. تبادل آنی اطلاعات با روش‌های گوناگون و روزآمد؛
۲. تعریف خدمات و سکوهای استاندارد برای تبادل اطلاعات؛
د) تقویت و نگهداری نیروی انسانی آموزش دیده و فناور:
۱. برنامه‌های آموزش از راه دور دائم و مؤثر برای تمامی کارکنان؛
۲. برگزاری برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی از راه دور برای خانواده کارکنان؛
۳. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بکارگیری نظام ارزیابی شفاف و قابل دسترس جهت نهادینه نمودن شایسته سالاری.
۱. تسهیل، تسریع و دقت بخشیدن به امور پشتیبانی و حمایتی کمیته امداد امام(ره) در سطح ستاد و واحدهای اجرایی با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۲. افزایش امکان مدیریت و نظارت دقیق و مستمر بر روند فعالیت‌های ستادی و اجرایی با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۳. ارتقای سطح کیفی و کمی خدمت‌رسانی به مددجویان تحت حمایت و مخاطبین کمیته امداد امام(ره) با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۴. افزایش امکان ارتباط مستقیم و در سطح گسترده با مددجویان تحت حمایت، مخاطبین کمیته امداد امام(ره)، عموم مردم، افراد خیّر و یا مؤسسات خیریه با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۵. شناسایی و گردآوری به موقع اطلاعات و آمار مرتبط با نیازهای ضروری جامعه و یا بحران‌های معیشتی اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و جهت دادن به فعالیت‌های کمیته امداد امام(ره) و ارائه خدمات لازم؛
۶. توسعه و بکارگیری ساختارهای ارتباطی جهت تسهیل و افزایش سرعت در برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات؛
۷. فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت دسترسی سریع به اطلاعات و آمار به روز سازمان؛
۸. کاهش زمان و هزینه اجرای فرایندهای کمیته امداد امام(ره) با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
۹. مطالعه و بررسی و تلاش و کوشش جهت تشکیل و به‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز و تبدیل آن به سیستم اطلاعات مدیریت جهت تمرکز در جمع‌آوری و عدم تمرکز در بهره‌برداری از اطلاعات موجود در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها؛
۱۰. نظارت فراگیر و هوشمند بر انجام تمامی امور فنی و تخصصی و برنامه‌ریزی مربوط به استقرار و راه‌اندازی سیستم‌های مکانیزه در بخش‌های مختلف کمیته امداد امام(ره)؛
۱۱. تهیه و تأمین، پشتیبانی و کاربری بهینه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز و بهنگام‌سازی آن‌ها؛
۱۲. توسعه و ترویج فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته امداد امام(ره)؛
۱۳. کارآفرینی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ایجاد فضای مناسب کسب و کار رقابتی جهت مددجویان؛
۱. مطالعه،‌ طراحی و استقرار نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات متناسب با نیازهای واحدهای کمیته امداد امام(ره)؛
۲. تولید، راهبری و نگهداری و تأمین امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی مورد نیاز واحدهای کمیته امداد امام(ره) با بهره‌گیری از تجهیزات سخت‌افزاری و امکانات نرم‌افزاری؛
۳. برنامه‌ریزی و پیگیری اقدامات لازم در زمینه تهیه، تأمین، تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت‌افزاری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاربرد مؤثر تجهیزات مزبور؛
۴. طراحی، راه‌اندازی، نظارت و پشتیبانی سیستم‌های مکانیزه و شبکه‌های اطلاع رسانی مورد نیاز کمیته امداد امام(ره)در سطوح محلی، ملی، بین المللی؛
۵. ایجاد، تقویت و توسعه و بهنگام‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز کمیته امداد امام(ره)؛
۶. تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی مناسب جهت پشتیبانی نظامات فناوری اطلاعات وارتباطات کمیته امداد امام(ره)؛
۷. تأمین زیرساخت‌های داده‌ها (DATACENTER) مورد نیاز امداد در سطح ملی و استانی؛
۸. ایجاد شبکه‌های ارتباطی داخلی (اینترانت) و تأمین امکانات لازم جهت بهره‌مندی از شبکه ارتباطی جهانی (اینترنت)؛
۹. ایجاد زیرساخت لازم جهت اطلاع‌رسانی مجازی (امداد الکترونیک) مورد نیاز نظامات سازمانی و سیستم مدیریت دانش (KMS)؛
۱۰. ایجاد ارتباطات و تعاملات مؤثر و سازنده با سازمان‌ها، مجامع و دستگاه‌های متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر موضوعات مرتبط و حضور در مجامع و شوراها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و کمیته‌های مربوط به نمایندگی کمیته امداد امام(ره)؛
۱۱. تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه‌ی‌گزارش‌ها، ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارائه به مقامات مافوق؛
۱۲. راه‌اندازی و استقرار کمیته‌ها و شوراهای مرتبط با وظایف و مأموریت‌های محوله و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات متخذه.