معاونت حمایت و سلامت خانواده

معاونت حمایت و سلامت خانواده به عنوان بازوی اجرایی کمیته امداد امام(ره) در امور حمایتی ایفاگر نقش مهمی در خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند و محرومان جامعه است. این معاونت مسئولیت تحقیقات و پذیرش و خدمات مددکاری، حمایت اجتماعی، بهداشت و بیمه‌های اجتماعی و درمان و مدیریت بحران و امور مناطق محروم را بر عهده دارد.
این معاونت با طراحی و تدوین برنامه‌ها و اقدامات متناسب با شرایط روز و اقتضائات و نیازهای جدید در تلاش است با رویکرد توانمندسازی و ارائه خدمات تخصصی به اجرای مطلوب فعالیت‌های محوله با هدف کاهش شکاف طبقاتی و مشکلات و نیازمندی‌های جامعه مددجویی بپردازد.

۱.مدیریت بر شناسایی، راهنمایی، پذیرش، نیازسنجی، اولویت‌بندی و ارائه خدمات هدفمند و زمان‌دار به نیازمندان با اولویت محروم‌یابی اجتماعی؛

۲.تعیین نوع و میزان خدمات عمومی و تخصصی قابل ارائه به نیازمندان واجد شرایط با رویکرد توانمندسازی؛

۳.استقرار نظام مددکاری در کمیته امداد امام(ره) با رویکرد خانواده محوری؛

۴.پیشگیری و کاهش آسیب‌های فردی، گروهی و اجتماعی در خانوارهای هدف؛

۵.انسجام‌بخشی و ارتقای سطح اثربخشی خدمات حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند.

۱.شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات مددکارانه مبتنی بر نیازسنجی؛

۲.ارائه حمایت‌های اجتماعی خاص منطبق بر نیازهای خانوار؛

۳.تلاش در تأمین حداقل نیازهای اساسی و بهبود شاخص‌های زندگی خانوارهای با درآمد ناکافی؛

۴.حمایت از نیازمندان تحت پوشش در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی؛

۵.بسیج امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و رفع محرومیت  آنان به ویژه در مناطق روستایی و عشایری؛

۶.رسیدگی به نیازهای فوری و ضروری نیازمندان تحت پوشش با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تأمین رفاه عمومی در حد امکانات؛

۷.ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای به مددجویان تحت پوشش؛

۸. تلاش برای تحکیم و تقویت بنیان خانواده از طریق گسترش ازدواج‌های آسان و پایدار و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

۱.مطالعه و بررسی جهت شناخت انواع محرومیت‌ها و شناسایی محرومان و طبقه‌بندی آنها به منظور ارائه خدمات هدف‌مند، زمان‌دار و تک‌خدمتی به محرومان و مددجویان؛

۲.بررسی، تهیه، تنظیم و تدوین پیش‌نویس راهبردها، خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به شناخت نیازمندان، مددجویان دایمی و فصلی و نیز احصای شیوه‌های مناسب بیمه‌گری و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آنها و ارائه جهت تأیید و تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۳.تهیه، تدوین و تنظیم پیش‌نویس برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت درخصوص برقراری و ارائه خدمات حمایتی، درمانی و بیمه‌ای و مشاوره اولیه به افراد مورد حمایت  کمیته امداد امام(ره) و ارائه آنها به مراجع ذی‌صلاح جهت تأیید و تصویب و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

۴.تهیه، تنظیم و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های مربوط به خدمات مددکاری، حمایت‌های بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای به مددجویان و اقشار نیازمند و ارائه جهت تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آنها؛

۵.برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تنظیم پیش‌نویس ضوابط و معیارهای مربوط به پرداخت خدمات حمایتی و معیشتی مورد نیاز مددجویان و ارائه جهت تصویب مراجع ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای صحیح آنها؛

۶.برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات حمایتی خاص که به کمیته امداد امام(ره) واگذار می‌گردد؛

۷.برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و سامان‌دهی امور مربوط به پذیرش، تحقیقات و ورودی‌های مددجویان کمیته امداد امام(ره)؛

۸.ایجاد تعامل و هماهنگی با مراکز دولتی و غیردولتی به منظور استفاده از امکانات و منابع آنها برای ارائه خدمات حمایتی، بهداشتی و درمانی به اقشار نیازمند و مددجویان فصلی و دایمی؛

۹.همکاری و هماهنگی با معاونت‌های ذی‌ربط در خصوص تأمین و تجهیز منابع و امکانات لازم برای رفع نیازهای مددجویان به ویژه از طریق جلب مشارکت خیران و خیریه‌ها؛

۱۰.انجام بررسی و مطالعات لازم در رابطه با طراحی و اجرای طرح‌های نیازسنجی برای تمامی مددجویان مورد حمایت در زمینه‌های معیشتی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، اشتغال، مسکن، امور حقوقی و قضایی و سایر خدمات حمایتی و توانمندسازی با همکاری و هماهنگی واحدهای ذی‌ربط جهت اولویت‌بندی نیازها و اقدام برای تأمین و رفع به موقع نیازهای اولویت‌بندی شده آنان؛

۱۱.برنامه‌ریزی جهت ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط در رابطه با شناخت مددجویان و نیازمندان و روزآمد کردن آنها در راستای فراهم آوردن امکان ارائه خدمات مورد نیاز با هماهنگی و همکاری مرکز برنامه‌ریزی؛

۱۲.همکاری و مشارکت در طراحی و اجرا و تهیه و تنظیم سازوکارها و سامانه‌های مناسب ارزیابی عملکرد و سنجش بهروری واحدهای استانی کمیته امداد امام(ره) در ارتباط با امور حمایتی، بهداشتی و درمانی و ارائه گزارش‌های لازم و استفاده از آنها در برنامه‌ریزی، توسعه و بهکرد و حفظ پویایی مدیریت و انجام صحیح و دقیق امور مربوط؛

۱۳.برقراری ارتباط مستمر با مراکز آموزشی و پژوهشی به منظور آگاهی از آخرین یافته‌های مربوط به نحوه شناسایی محرومان و ارائه خدمات لازم به آنها و نیز همکای با مراکز مزبور در رابطه با تهیه و تدوین برنامه‌های مطالعاتی و آموزشی مورد نیاز؛

۱۴.شناسایی معضلات و مشکلات واحدهای متولی امور خدمات حمایتی و سلامت خانواده در حوزه‌های ستادی و واحدهای استانی جهت رفع به موقع آنها در راستای تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مورد انتظار در آنها؛

۱۵.بررسی و تنظیم راهکارها و برنامه‌های مؤثر جلب همکاری و تعامل و توسعه ارتباطات و همکاری‌های معاونت با مراجع و سطوح بالاتر و هم‌تراز همچنین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در محیط پیرامونی؛

۱۶.انجام امور مالی و خدمات پشتیبانی در چارچوب اختیارات واگذار شده و دستورالعمل‌های صادره با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی‌ربط؛

۱۷.حضور سازمان یافته در نهادهای مدیریتی جمعی مربوط (شوراها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها و...) حسب مورد و مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های معاونت و با تصمیم و دستور مراجع مافوق سازمانی؛

۱۸.برنامه‌ریزی جهت فراهم آوردن، ارائه و تأمین خدمات حمایتی برای مددجویان و اقشار نیازمند به منظور مقابله با مشکلات، بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی؛

۱۹.تشکیل، راه‌اندازی، سازمان‌دهی دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه، ابلاغ مصوبات دبیرخانه و نظارت بر اجرای تصمیمات متخذه توسط معاونت‌ها و واحدهای اجرایی کمیته امداد امام(ره).


تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج در خانواده‌های نیازمند با رویکرد تحکیم و تقویت بنیان خانواده.

زمینه‌های ارائه خدمت:

 • ۱. ارائه خدمات جهیزیه به نوعروسان نیازمند؛
 • ۲. ارائه خدمات جهیزیه به بانوان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد؛
 • ۳. ارائه کمک هزینه ازدواج به پسران نیازمند؛
 • ۴. خدمات راهنمایی و مشاوره قبل از ازدواج.
شرایط بهره مندی از خدمت:
احراز استحقاق و نیازمندی توسط کمیته امداد امام (ره) بر اساس دستورالعمل موجود صورت می‌گیرد.
 • ۱. درخواست متقاضی؛
 • ۲. اصل و تصویر سند ازدواج؛
 • ۳. اصل و تصویر کارت ملی عروس و داماد؛
 • ۴. اصل و تصویر شناسنامه عروس جهت جهیزیه و داماد جهت هدیه؛
 • ۵. فرم تأیید کارشناس مشاوره؛
 • ۶. گواهی طی نمودن دوره آموزش در صورت ضرورت.

* حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت از زمان وقوع عقد به مدت حداکثر ۲ سال است.

شرایط لازم برای پایان حمایت:

ارائه خدمت به متقاضی شرط پایان خدمت خواهد بود.

عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
 • ۱. متناسب بودن سرانه خدمات با نیازهای متقاضیان؛
 • ۲. انجام راهنمایی و مشاوره؛
 • ۳. تعامل کمیته امداد امام (ره) با بانک‌ها، صندوق‌ها و خیرین و انجمن‌های فعال در امر ازدواج؛
 • ۴. نظارت بر فرآیند و نحوه فعالیت؛
 • ۵. ارائه به موقع خدمات؛
 • ۶. تعامل با فروشگاه‌ها؛
 • ۷. تقویت ستاد جهیزیه استانی.

فعالیت‌های بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای که جهت ارتقا سطح بهداشت و تندرستی افراد و خانواده‌های نیازمند و تأمین بخشی از هزینه‌های بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای در حد امکانات و چارچوب قوانین مربوطه انجام می‌شود.

زمینه‌های ارائه خدمت:

 • ۱. ارائه خدمات درمانی غیر بیمه‌ای شامل تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی، هزینه‌های نقاهتگاهی، هزینه تأمین اقلام و تجهیزات پزشکی و ... ؛
 • ۲. ارائه خدمات بیمه درمانی جهت متقاضیان واجد شرایط؛
 • ۳. کمک و ارائه خدمات بهداشتی ویژه متقاضیان نیازمند.
شرایط بهره مندی از خدمت:
 • ۱. مدارک عمومی و درخواست متقاضی، تصویر شناسنامه و کارت ملی؛
 • ۲. تأیید کمیسیون پزشکی مبنی بر لزوم درمان و اعلام نیازهای درمانی بیمار و یا خانواده بیمار؛
 • ۳. مدارک پزشکی که نیاز به استفاده از خدمات درمانی را تأیید نماید؛
 • ۴. استعلام از سازمان‌های بیمه و حمایتی بر حسب ضرورت.
حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت:

با توجه به نوع مشکل و شرایط استفاده از خدمات و یا تأیید کمیسیون حمایتی و پزشکی متفاوت است.

شرایط لازم برای پایان حمایت:

با توجه به نوع خدمت و شرایط خدمت گیرنده متفاوت است.

عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
 • ۱. وجود کارشناسان متعدد مجرب در امور بیمه درمان؛
 • ۲. نظارت مستمر بر کیفیت ارائه خدمت؛
 • ۳. استفاده از توانمندی‌های درون و برون سازمانی؛
 • ۴. تعامل سازنده با مرکز درمانی و انجمن‌های خیریه ارائه دهنده خدمات به نیازمندان؛
 • ۵. تعامل با مجمع خیرین سلامت؛
 • ۶. ارائه خدمات مشاوره‌ای و مورد نیاز پزشکی و غیره؛
 • ۷. پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی.

وام به تسهیلاتی گفته می‌شود که جهت حل بخشی از مشکلات مددجویان ارائه می‌گردد.

زمینه‌های ارائه خدمت:

 • ۱. تأمین هزینه‌های درمانی؛
 • ۲. وام محکومین دیه و جرائم غیر عمد؛
 • ۳. وام خرید و تأمین مسکن؛
 • ۴. خرید لوازم منزل؛
 • ۵. ودیعه مسکن؛
 • ۶. کارگشایی (رفع مایحتاج ضروری و فوری)؛
 • ۷. کار انگیزی؛
 • ۹. هزینه‌های تحصیلی؛
 • ۱۰. ایجاد اشتغال؛
 • ۱۱. پرداخت کمک هزینه ازدواج؛
 • ۱۲. سایر موارد.
شرایط بهره مندی از خدمت:
 • درخواست متقاضی؛
 • ۱. تأیید استحقاق و نیازمندی بر حسب تشخیص رئیس شاخه یا کمیسیون حمایتی؛
 • ۲. ارائه درخواست یا معرفی نامه از مراجع ذی‌صلاح؛
 • ۳. سکونت در محل درخواست وام.
 • مدارک هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه و وجود مدارک مثبته با توجه به نوع در خواست و دال بر وجود مشکل.
 • حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت:

  تا پایان ارائه خدمت.

  شرایط لازم برای پایان حمایت:

  پس از ارائه خدمت.

  عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
  • ۱. ارائه به موقع خدمات؛
  • ۲. پیگیری اخذ رضایت یا تخفیف از شاکیان پرونده حقوقی؛
  • ۳. تسهیل در اخذ خدمات (به خصوص زنان سرپرست خانوار)؛
  • ۴. ایجاد تناسب نسبی بین میزان وام و مشکل متقاضی؛
  • ۵. متمرکز نمودن تمامی وام‌ها در قالب یک صندوق؛
  • ۶. ارائه اطلاعات به متقاضی و ایجاد شناخت کافی جهت دریافت خدمت؛
  • ۷. جذب کمک خیرین و تعامل با دیگر ادارات و سازمان‌ها با هدف بهره‌مندی از خدمات آنان برای اعطای وام.

جبران بخشی از خسارات وارده به خانواده‌های نیازمند آسیب دیده ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی.

زمینه‌های ارائه خدمت:

 • ۱. ارائه خدمات آموزشی و توجیهی برای مقابله با بلایا و کاهش آسیب‌ها به مددجویان با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط؛
 • ۲. پیگیری و اجرای اقدامات پیشگیرانه به ویژه به‌سازی و مقاوم‌سازی مسکن؛
 • ۳. همکاری با سازمان‌های متولی برای کمک‌رسانی فوری و ضروری به حادثه دیدگان؛
 • ۴. اقدامات ضروری در خصوص رفع مشکلات بهداشتی، درمانی، روحی و روانی و تأمین مایحتاج؛
 • ۵. فراهم کردن زمینه ارائه خدمات بیمه‌ای و حوادث.
شرایط بهره‌مندی از خدمت:
 • ۱. تأیید نیازمندی فرد حادثه دیده توسط مراجع ذی‌ربط؛
 • ۲. احراز سکونت فرد در محل حادثه؛
 • ۳. عدم امکان جبران خسارت توسط خود شخص یا بستگان؛
 • ۴. حادثه دیدگان فاقد امکانات اولیه.
مدارک مورد نیاز جهت استفاده از خدمت:

 • ۱. ارائه درخواست کتبی متقاضی؛
 • ۲. گواهی مراجع ذی‌صلاح و تأیید شورای محل یا اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص بروز حوادث غیر طبیعی؛
 • ۳. ارائه تصویر کارت ملی (در صورتی که عمق حادثه به اندازه‌ای باشد که مدارک خانواده از بین رفته باشد نیازی به ارائه مدارک هویتی نیست)؛
 • ۴. تهیه و تنظیم گزارش مددکاری در صورت حوادث طبیعی و غیرطبیعی.

حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت:

با توجه به نوع حادثه، میزان خسارت وارده، وضعیت اقتصادی خانواده مدت حمایت به تشخیص کمیسیون حمایتی تعیین می‌گردد.

شرایط لازم برای پایان حمایت:

بعد از مساعدت‌های انجام شده و برگشت خانواده به حالت عادی و ایجاد آرامش روحی و روانی و بر طرف شدن نیازهای اولیه به صورت نسبی.

عوامل تأثیرگذار بر اثر بخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
 • ۱. سرکشی از وضعیت خانواده در طول زمان پس از بروز حادثه؛
 • ۲. ارائه مشاوره جهت ایجاد انگیزه و دلگرمی برای ادامه زندگی؛
 • ۳. همکاری نهادهای حمایتی مانند هلال احمر ، بنیاد مسکن ، بانک‌ها و ... ؛
 • ۴. ارسال فوری اعتبار و ارائه بهنگام خدمت؛
 • ۵. بهره‌مندی هدفمند از مشارکت‌های مردمی و خیرین؛
 • ۶. نظارت و پیگیری؛
 • ۷. راهنمایی در استفاده از خدمات بیمه‌ای.

به منظور توانمند نمودن مددجویان، رسیدن به خروجی پایدار و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ها در بین جامعه هدف، پرداخت حق بیمه اجتماعی این عزیزان با مشارکت خود مددجو، کمیته امداد امام (ره) حق بیمه افراد را به صندوق تأمین اجتماعی بصورت ماهانه واریز می‌نماید. بیمه شدگان می‌توانند از تمامی مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر (بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان) استفاده نمایند. این خدمت شامل سه نوع بیمه اجتماعی است:

 • ۱. بیمه اجتماعی مشمولین طرح‌های اشتغال و خودکفایی (در قالب صاحبان حرف و مشاغل آزاد)؛
 • ۲. بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری (در قالب صاحبان حرف و مشاغل آزاد)؛
 • ۳. بیمه اجتماعی مددجویان از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر.

زمینه‌های ارائه خدمت:
معرفی و پرداخت حق بیمه تمامی زنان سرپرست خانوار، مشمولین طرح‌های اشتغال و خودکفایی و مددجویان روستایی و عشایر به صندوق تأمین اجتماعی و یا صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر جهت استفاده از مزایای بیمه‌های اجتماعی (در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد).

شرایط بهره‌مندی از خدمت:
 • ۱. تأیید نیازمندی فرد حادثه دیده توسط مراجع ذی‌ربط؛
 • ۲. احراز سکونت فرد در محل حادثه؛
 • ۳. عدم امکان جبران خسارت توسط خود شخص یا بستگان؛
 • ۴. حادثه دیدگان فاقد امکانات اولیه.
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت:
 • الف. متقاضی بیمه، مجری یکی از طرح‌های اشتغال کمیته امداد امام (ره)؛ زن سرپرست خانوار شهری و یا مددجوی روستایی و عشایر باشد
 • ب. متقاضی بیمه، تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) باشد؛
 • ج) سن متقاضی در زمان صدور معرفی‌نامه براساس محدوده سنی اعلام شده در قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر باشد؛
 • د. برای مشمولین طرح‌های اشتغال، طرح خودکفایی مددجو فعال باشد.

حداکثر زمان بهره‌مندی از خدمت:
تا رسیدن به توانمندی پایدار و توان پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده به تشخیص کمیسیون‌های حمایتی موجود در کمیته امداد امام (ره)و بر اساس مقررات صندوق بیمه‌گر.

شرایط لازم برای پایان خدمت:
 • ۱. رسیدن به خودکفایی پایدار؛
 • ۲. برقراری مستمری بازنشستگی، فوت و یا از کارافتادگی؛
 • ۳. بنا به تشخیص کمیسیون‌های حمایتی کمیته امداد امام (ره)؛
 • ۴. توانایی پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده.


بر اساس رویکرد هماهنگ با سیاستهای وزارت بهداشت بعنوان متولی وسیاستگزار بهداشتی کشور و در با هدف تغییر رفتارهای بهداشتی، در قالب شناسایی گروههای مختلف مددجویان دسته بندی و اولویت نیاز ایشان توسط همکاران انجام و پس از تعیین الگوی مناسب آموزشی با استفاده از مربیان مراکز بهداشتی اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نموده اند.


اهداف طرح:
پیشگیری از ایجاد بیماریها و مشکلات ناشی از آن
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:

۳۷۰۰ نوع طرح آموزش بهداشت انجام گرفته که ۲۳۴.۱۳۱ نفر از این طرح ها بهره مند گردیده اند.
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:

کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)


بر اساس احصاء آماری و تعیین چندین هزار هزار خانوار فاقد سرویس بهداشتی در سراسر کشور این اداره اقدام به رایزنی درون سازمانی با بخشهای بودجه ای و معاونت مشارکتها جهت تامین مالی مورد نیاز و برون سازمانی از طریق ارائه گزارش به دفتر فقر زدایی وزارت رفاه جهت طرح در بودجه کشوری وهمچنین کارشناسان سازمان مدیریت جهت حمایت لازم انجام شده است


اهداف طرح:
پیشگیری از ایجاد بیماریها و مشکلات ناشی از آن – رعایت بهداشت فردی و عمومی

اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:

در سال ۱۳۹۴ متاسفانه بودجه بهداشت تخصیص حداقلی داشت و این منجر به کاهش بهسازی و احداث به نسبت سال 1393 گردید. در سال ۱۳۹۴ تعداد 12.471 چشمه سرویس بهداشتی و حمام احداث گردیده است .
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:

کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)


از آنجایی که توانمند سازی مددجویان هدف غایی و نیاز مبرم برای مددجویان مستعد دارای توان جسمی خصوصا در افراد جوان و میانسال می باشد توجه به بهداشت و بهسازی این محیط از اولویت های ضروری جهت تحقق و استمرار توانمند سازی محسوب گردید و همکاران ما در سراسر کشور بر اساس حداقل استاندارد بهداشتی محیط کار وزارت بهداشت اقدام به آموزش – بهسازی و ارائه اقلام مورد نیاز نموده و از نظرات کارشناسان مراکز بهداشتی در امور بهداشت محیط کار بهره میبرند.


اهداف طرح:
پیشگیری از ایجاد انواع بیماریها ی حرفه ای و مشکلات ناشی از آن
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:
در سال ۱۳۹۴ ، ۵۲۷ نوع طرح بهسازی محیط های خودکفایی انجام شده که ۸۸۴ نفر از آن بهره مند شده اند
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:

کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)


این مهم دقیقا در راستای نهادینه کردن آموزش های ارائه شده و برحسب نیاز گروههای مختلف مددجویی و منطبق بر سیاستهای کلی بهداشتی کشور ، برنامه ریزی و اجرا میگردد و سعی همکاران ما در ارائه بهنگام ، مفید و دارای اثر حداکثری بوده و در این امر نیز از مشاوره مراکز بهداشتی دانشگاه بهره میگیریم.


اهداف طرح:
ترغیب مددجویان در رعایت بهداشت فردی و شرکت در کلاس های آموزشی
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:
در سال ۱۳۹۴ ، تعداد۱۹۹.۷۰۸ نفر از طرح بهر ه مند گردیده اند.
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:

کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)


از آنجایی که بیماری سل عموماً بیماری فقرا محسوب می گردد و ابتلای به آن سبب از کار افتادگی و متعاقبا مسبب فقر می باشد ورود به این مسئله هم به منظور تامین بستر لازم برای درمان افراد مبتلا ضروری است زیرا گرسنگی و سوء تغذیه مانع اثر بخشی مفید دارو و درمان میگردد و هم بعنوان اقدام پیشگیرانه از تحمیل هزینه های چندین برابری در آینده جلوگیری می نماید. افراد مسلول توسط مراکز بهداشتی شناسایی و به امداد معرفی میگردند و امداد از محل درآمد های محلی سبد های غذایی را با نظر کارشناس تغذیه دانشگاه تهیه و در اختیار بیمارانی که در درمان خود مشارکت فعال و مستمر دارند قرار میدهد تا بیماران هم با مصرف مواد غذایی مورد نیاز وهم با پیگیری درمان ، به سلامت کامل برسند.


اهداف طرح:
درمان بیماران مسلول- اثر بخشی دارو های مسلولین – پیشگیری از هزینه های جانبی درمان
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:
در سال ۱۳۹۴ ، تعداد ۷.۲۵۹ نفر از سبد غذایی بهره مند گردیده اند
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:
کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)مبتلا به بیماری سل


در این مقوله جمعی از افراد مددجوی متقاضی طرح خودکفایی در ابتدای امر مورد بررسی جسمی و روحی و روانی مرتبط با شغل درخواستی قرار می گیرند تا سرمایه گذاری روی افراد با ترسیم درست تری انجام پذیرد و در ادامه با بررسی سلامت ایشان فرآیند استمرار خودکفایی مثمر ثمر تر و واقعی تر پیگیری و اجرا گردد.


اهداف طرح:
پیشگیری و درمان بیماری های حرفه ای
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:
در سال ۱۳۹۴ برای این برنامه ۳۵ طرح اجراء و ۱۷.۶۴۲ نفر از آن بهره مند گردیده اند
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:
کلیه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)


نظارت بر وضعیت بهداشتی خوابگاهها ، معاینه دانش آموزان در حین اردوها از نظر تندرستی از اقدامات انجام شده ایست که توسط همکاران بصورت مستمر در حال اجرا میباشد.


اهداف طرح:
تدوین شناسنامه سلامت- پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر-آموزش بهداشت فردی و عمومی
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:
در سال ۱۳۹۴ ، ۱۶۲ طرح نظارتی و بهداشتی برای ۲۱.۸۳۷ دانش آموز برنامه ریزی و اجراء گردیده است.
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:
کلیه دانش آموزان مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) که از امکانات اردوگاهی و خوابگاه ها استفاده می نمایند.


این طرح جهت شناسایی افرادی از مددجویان تحت پوشش می باشد که احتمال ابتلاء به انواع بیماری های هستند که خود از آن بیخبر می باشند که میتواند موجب پیشگیری و درمان بهنگام را باعث شود که نه تنها خانواده را از سقوط به سراشیبی فقر رهایی می بخشد بلکه موجب جلوگیری از هدر رفتن هزینه های درمان می گردد.


اهداف طرح:
پیشگیری از ایجاد بیماریها و مشکلات ناشی از آن
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال۱۳۹۴ :
در سال ۱۳۹۴ ، ۶۱ طرح ازیابی سلامت زنان سرپرست خانوار انجام و ۱۳.۶۳۲ نفر مورد ارزیابی قرار گرفته اند
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:
کلیه مددجویان زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)


در این طرح کودکان ۶ تا ۱۲ سال مددجوی تحت پوشش پس از معاینه توسط دندانپزشک یا بهداشت کار دهان ودندان در صورت نیاز جهت رفع عیب مورد درمان قرار میگیرند


اهداف طرح:
پیشگیری از ایجاد بیماریها و مشکلات ناشی از آن- درمان دندان شماره ۶ کودک
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:
در سال ۱۳۹۴ ، ۸.۲۶۵ کودک تحت درمان دندان شماره ۶ قرارگرفته اند
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:
کلیه کودکان ۶ تا ۱۲ سال تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)

این برنامه از موفق ترین برنامه های بین بخشی است که قریب به ۱۱سال است توسط کمیته امداد و با همکاری وزارت بهداشت و وزارت رفاه در سراسر کشور اجرا میگردد . در این برنامه کودکان دچار سوء تغذیه توسط مراکز بهداشتی دانشگاهها شناسایی و به امداد معرفی می گردند که امداد پس از بررسی وضعیت معیشتی خانواده به افراد نیازمند سبد غذایی ماهیانه ۷۰۰.۰۰۰ریال ارائه می نماید و پس از هر دوره ۶ ماهه وضعیت کودکان با ارجاع مجدد به مراکز بهداشتی مورد ارزیابی قرار میگیرد که ادامه یا قطع سبد بر این اساس معین میشود این برنامه در سال ۹۴ برای ۸۵ هزار نفر کودک در سراسر کشور و مشخصاً مناطق محروم اجرا گردید و برای سال ۹۵ برای ۸۸ هزار کودک با سرانه قریب به ۷۵۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و آمار رسمی وزارت بهداشت نشان دهنده بهبود چشمگیر وضعیت رفع سوء تغذیه کودکان کشور میباشد که در جلسات و همایشهای رسمی نیز مستقیماً به نقش امداد و اثرات مثبت این برنامه توسط مسئولین وزارت بهداشت و دفتر بهبود تغذیه اشاره گردیده است. لازم به ذکر است همکاران بهداشتی ما در سراسر کشور برحسب شرایط منطقه و نیاز به مداخلات بهداشتی در زمینه ارا ئه سبد غذایی به بیماران صعب العلاج – زمین گیر – مادران باردار و شیرده با تأمین بودجه های استانی اقدامات لازم را انجام میدهند.

اهداف طرح:
پیشگیری از ایجاد انواع بیماریها( ذهنی – جسمی) و مشکلات ناشی از آن- رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال – تغییر در بهبود منحنی رشد کودک تا پایان شش سال
اهم فعالیتهای انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۴:
در سال ۱۳۹۴ ، ۸۵ هزار کودک زیر شش سال با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان بصورت ماهیانه سبد غذایی دریافت نموده اند.
شرایط و ضوابط لازم جهت خدمت گیرندگان از این طرح:
کودکان زیر شش سال که از سوی مراکز بهداشت به کمیته امداد امام (ره)معرفی میگردند

نمودار سازمانی