معاونت حقوقی و امور مجلس

بسیاری از افراد به هنگام بروز مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی، یا به حقوق قانونی خود آگاه نبوده یا در احقاق حقوق مشروع خود ناتوان بوده و زمینه گسترش و تشدید آسیب را فراهم می‌آورند. در این بین خانواده‌های نیازمند که بنا به دلایل مختلف بیش از خانواده‌های دیگر در معرض آسیب دیدگی اجتماعی هستند، در شرایط حساس‌تری قرار داشته و زمینه تشدید مسائل و مشکلات آنان بیش از پیش فراهم بوده و همین مسئله نه تنها امکان توانمندسازی آنها را کاهش داده بلکه به تدریج سایر اعضای خانواده را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد.
بر همین اساس در طول سالیان اخیر، خدمات حقوقی و قضایی ویژه مددجویان در قالب بسته مددکاری در ابعاد حقوقی و قضایی با رویکرد توانمندسازی خانواده‌ها نیز جزء خدمات تخصصی این نهاد قرار گرفته است.
معاونت حقوقی برای حـمایت از مـددجویان و سـایر افـراد نیازمند که از بضاعت علمی و مالی لازم برخوردار نیستند، با در نظر گرفتن مقررات، ضمن راهنمایی و ارائه مشاوره، پیگیر مسائل حقوقی و قضایی خانواده‌ها بوده و تا حد امکان در احقاق حقوق آنان و توانمندسازی آنان تلاش می‌کند. همچنین برقراری ارتباط و تعامل سازنده با نهاد قانونگذاری در کشور و استفاده شایسته از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم در زمینه کاهش و رفع مشکلات و معضلات جامعه مددجویی از دیگر وظایف این معاونت است.
 • تعامل سازنده و کامل همراه با احترام متقابل با قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
 • رسیدگی و مساعدت به مکاتبات و درخواست‌های مددجویی نمایندگان مجلس؛
 • بررسی و شناخت نیازها و خلاءهای قانونی کمیته امداد امام(ره) و ارائه پیشنهادهای این نهاد برای ارائه طرح و تصویب در صحن علنی مجلس؛
 • کمک به کاهش مشکلات حقوقی مددجویان در دعاوی دادرسی و تعامل با قوه قضاییه؛
 • تشریح جایگاه معنوی نیازمندان و آشنا کردن ساختار دستگاه قضایی کشور با مشکلات خانواده‌های نیازمند آسیب دیده؛
 • شناسایی مشکلات و خلاءهای قانونی و دستیابی به دیدگاه مشترک در جهت کمک به آسیب دیدگی کمتر نیازمندان.
 • هدایت و نظارت بر فعالیت‌های حقوقی و قضایی بخش‌های مختلف کمیته امداد امام(ره) در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی و حفظ منافع کمیته امداد امام(ره)؛
 • برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی‌های قضایی و حقوقی مورد نیاز و کاهش مشکلات حقوقی مددجویان؛
 • برنامه‌ریزی برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات حقوقی و دعاوی مددجویان و کاهش مشکلات حقوقی مددجویان در دعاوی دادرسی؛
 • سامان‌دهی نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارج از کمیته امداد امام(ره) و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مردم‌نهاد و متخصصان در حوزه‌های حقوقی و قضایی؛
 • برنامه‌ریزی برای همکاری و تعامل سازنده با هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مرتبط با حوزه وظایف و مأموریت‌های کمیته امداد امام(ره) با هدف طرح و تصویب نیازمندی‌های قانونی کمیته امداد امام(ره) در پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب؛
 • بررسی و تنظیم راهکارها و برنامه‌های مؤثر جلب همکاری و تعامل و توسعه ارتباطات و همکاری با معاونت‌ها، مراجع و سطوح بالاتر و هم‌تراز و همچنین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در محیط پیرامون.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تعامل مؤثر و نظام‌مند با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس در چارچوب اختیارات مصوب؛
 • مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص طرح‌ها و لوایح مربوط به کمیته امداد امام(ره) مطروحه در مجلس شورای اسلامی و دولت با مشارکت و همکاری واحدهای ذی‌ربط؛
 • تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و تصویب‌نامه‌های پیشنهادی کمیته امداد امام(ره) با همکاری و مشارکت معاونت‌های مربوط و انجام پیگیری‌های لازم تا تصویب نهایی آنها؛
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت انعکاس نظرات، پیشنهادها، سئوالات، تذکرات و دیگر موارد ارجاعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به معاونت‌ها و مدیران ذی‌ربط در کمیته امداد امام(ره) و پیگیری تا مرحله پاسخگویی؛
 • برنامه‌ریزی و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس در رابطه با سیاست‌ها و برنامه‌های کمیته امداد امام(ره)؛
 • بررسی و اظهار نظر در زمینه اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌ها به منظور عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات جاری؛
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور حقوقی، ثبتی و قضایی کمیته امداد امام(ره) و دفاع از حقوق این نهاد در محاکم قضایی و حقوقی در جهت حفظ منافع و حقوق مددجویان و کارکنان؛
 • برنامه‌ریزی جهت ایجاد ارتباط با مراجع حقوقی و قضایی کشور به منظور رفع مشکلات و پاسخگویی به تمامی مکاتبات و ادعاهای مطروحه علیه کمیته امداد امام(ره)؛
 • حضور سازمان‌یافته در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه، محاکم قضایی، ثبتی و حقوقی به نمایندگی از کمیته امداد امام(ره) و در چارچوب اختیارات تفویضی توسط ریاست کمیته امداد امام(ره).
 • اعلام مبانی قانونی قوانین و مقررات عام و خاص کشوری (فراسازمانی) بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها در کمیته امداد امام(ره) و اعلام شمول مفاد قوانین به واحدهای ذی‌ربط سازمانی؛
 • شناسایی معضلات و مشکلات واحدهای متولی حقوقی و امور مجلس در حوزه‌های ستادی و واحدهای استانی به جهت رفع به موقع آنها در راستای تحقق اهداف و دستیابی به نتایج مورد انتظار سازمان؛ 
 • همکاری و مشارکت در طراحی و اجرا و تهیه و تنظیم سازوکارها و سامان‌دهی مناسب ارزیابی عملکرد و سنجش بهره‌وری واحدهای استانی در ارتباط با امور حقوقی و نمایندگان و ارائه گزارش‌های لازم؛
 • اخذ گزارش عملکرد سالانه از حوزه‌های تابعه و تطبیق‌ آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح؛

نمودار سازمانی