دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

در راستای ساماندهی هر چه بهتر امر نظارت و بازرسی و به منظور بهبود و سالم سازی فضای کاری دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد امام(ره) راه‌اندازی و تشکیل شده است. این دفتر انجام بازرسی با روش‌های مختلف برنامه‌ای، موردی، غیر منتظره و ویژه، ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه کمیته امداد امام(ره)به صورت مستمر جهت بهبود روش‌ها و فرایندها، نظارت مستمر به تمامی فرایندهای کاری و رسیدگی و پاسخگویی شفاف و سریع به شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی را در متن فعالیت‌های خود قرار داده است.

1. عمال حاکمیت قانون بر عملکرد تمامی حوزه‌های کمیته امداد امام(ره)و افزایش تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان؛


۲. شفاف‌سازی قوانین، مقررات، فرایندها و عملکرد؛


۳. سامان‌دهی، فرهنگ‌سازی، استقرار و نهادینه سازی نظام پاسخگویی به شکایات؛


۴. پاسخگویی بدون تبعیض به درخواست خدمات مراجعین؛


۵. شفاف‌سازی عملکرد و ارتقای سلامت نظام اداریکمیته امداد امام(ره)؛


۶. تکریم مردم و ارتقای جلب رضایت ارباب رجوع و ذی‌نفعان؛


۸. ایجاد زمینه مناسب به منظور انطباق عملکرد با ضوابط و مقررات؛


۹. شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و انعکاس به حوزه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تمهیدات مناسب و اصلاح عملکرد؛


۱۰. تطبیق برنامه مصوب با عملکرد در یک دوره زمانی؛


۱۱. ارتقای سطح حفاظت از دارایی‌ها و استفاده کارآمد از منابع؛


۱۲. ارتقای سطح نظارت بر عملکرد بودجه؛


۱۳. افزایش بهره‌وری و میزان اثربخشی و کارایی سازمان؛


۱۴. ایجاد و تقویت مستمر توان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد در کمیته امداد امام(ره)؛


۱۵. شناسایی و اقدام قانونی در قبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی.

۱. کنترل و کاهش فساد و سالم‌سازی مجموعه؛


۲. تقویت شناخت و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه‌های ضد فساد؛


۳. ترویج و نهادینه کردن تفکر و عمل پیشگیری از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حیطه مسئولیت سالم‌سازی دستگاه.

 

۱. مطالعه و بررسی به منظور بهینه‌سازی نظام‌های مؤثر نظارتی، کنترلی و بازرسی و پیگیری امور و راهبری اقدامات مربوط به استقرار و به کارگیری آن‌ها در جهت تأمین کارآمدی، سلامت و کارآیی کمیته امداد امام(ره) و بخش‌های مختلف آن؛


۲. تهیه و تنظیم برنامه بازرسی دوره‌ای و یا موردی از واحدهای مرکزی و خارج از مرکز و سازمان‌دهی تیم‌های بازرسی لازم و ارائه گزارش‌های مناسب و پیشنهادهای مؤثر به مبادی و مراجع مربوط؛


۳. توسعه و تقویت فرهنگ خودکنترلی مبتنی بر وجدان کاری و تعهد و طراحی مکانیزم‌های لازم در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه نمودن آن؛


۴. بررسی و پیگیری گزارش‌ها و شکایات واصله از سوی مردم، سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها، مؤسسات و تشکل‌ها از عملکرد واحدهای اجرایی؛


۵. مطالعه و بررسی به منظور تنظیم نظام‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حسابرسی در کمیته امداد امام(ره)و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛


۶. رسیدگی به حساب‌های کمیته امداد امام(ره)به طور نمونه، ادواری و پایان دوره مالی و تهیه گزارش‌های لازم برای ارائه به مبادی و مراجع ذی‌ربط؛


۷. بررسی و ارزیابی کنترل‌های داخلی در حساب‌های درآمد و هزینه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کمیته امداد امام(ره)؛


۸. بررسی و اظهارنظر نسبت به صحت روند انجام امور حسابرسان استان‌ها و رفع نواقص احتمالی؛


۹. رسیدگی به اموال کمیته امداد امام(ره)اعم از منقول و غیرمنقول و رسیدگی به موجودی انبار در واحدهای مختلف؛


۱۰. همکاری با امور مالی و نظارت بر بودجه به منظور تجزیه و تحلیل مغایرت‌های بودجه‌ای و عملکرد؛


۱۱. مطالعه و بررسی به منظور طراحی نظام‌های مناسب مدیریت شکایت و جمع‌آوری پیشنهادها، نظرات، انتقادات و مشکلات ذی‌نفعان کمیته امداد امام(ره)و راهبری امور اجرایی مربوط به منظور دستیابی به شکایات و رسیدگی به آنها، تبدیل موارد به فرصت‌های مؤثر برای آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی از واحد و امور و به‌کارگیری نتایج در بهبود و اصلاح مؤلفه‌ها و عوامل مربوط در کمیته امداد امام(ره)؛


۱۲. اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد واحدها، کارکنان و مدیران به مبادی مربوط داخلی جهت انجام اقدامات لازم با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوط؛


۱۳. بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری لازم تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان و استفاده در اصلاح و بهکرد امور؛


۱۴. همکاری، برقراری ارتباط و تعامل با سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های قانونی و مسئول در امور نظارت، ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات به منظور پاسخگویی به انتظارات قانونی آنها همچنین انجام شایسته وظایف و مسئولیت‌های محوله؛


۱۵. تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های مناسب و انجام اقدامات لازم در خصوص تفریغ بودجه و تهیه و ارایه‌گزارش‌های لازم؛


۱۶. بررسی و تعیین نیازهای آموزشی، پژوهشی، بودجه‌ای، تشکیلاتی، آماری، فناوری، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه‌های ذی‌ربط؛


۱۷. تهیه و تدوین پیش‌نویس تمامی گزارش‌ها، ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.