ایده ی معرفی طرح های دارای قابلیت اجرا به صورت سراسری

فرم اطلاعات معرفی طرح های با قابلیت اجرا بصورت سراسری

1. اطلاعات و مشخصات هویتی
*
*
*
*
*
*
*


2. ایده ها
توجه
جهت جلوگیری از خطا خواهشمند است پیش از ارسال فرم از کامل بودن تمامی اطلاعات فرم اطمینان حاصل نمایید


* = ضروری