نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام رییس
تلفن : 021-44669358
نوید رضا خدیوی رفوگر مشاور رییس و مدیر امور ویژه و ارتباطات مردمی
تلفن : 44669363
ایمیل :
امیرعباس فارسی نژاد مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست
تلفن : 021-44646787
ایمیل :