نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
امیرعباس فارسی نژاد مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست
تلفن : 021-44691061
ایمیل :
نوید رضا خدیوی رفوگر مشاور رییس و مدیر امور ویژه و ارتباطات مردمی
تلفن : 44669363
ایمیل :
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حمید طاهری جبلی مشاور امور جوانان
تلفن : 44669358-9
ایمیل :
روح الله رحیمی مشاور
تلفن : 44693319
مریم کارگر نجفی مشاور امور بانوان
تلفن : 44636171
فکس : 44636173
ایمیل :
محمد علی علیمردانی مشاور و دبیرهیات مرکزی اندیشه ورز
تلفن : 44698287
ایمیل :
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
مجتبی ذنوبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات
تلفن : 23902223-24
ایمیل :
علی سالارکیا مشاور رئیس و مدیر کل حراست
تلفن : 44690981-44690994
ایمیل :
عزت الله میرزایی مشاور رئیس و مدیر کل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات
تلفن : 44691417-44691460
ایمیل :
ابراهیم باغبانی رئیس مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان
تلفن : 44655630
محسن شهرابی فراهانی مدیر کل هماهنگى امور بین الملل
تلفن : 44636192
فکس : 44646707
ایمیل :
احمد رضا دالوند مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان
تلفن : 44693216-44673102
ایمیل :
علی اصغر سمیعی زفرقندی مدیر‌کل روابط عمومی و اطلاع رسانی
تلفن : 44690813-44690752
ایمیل :
علی عاشوری مدیرعامل صندوق امداد ولایت
تلفن : 23902739
ایمیل :
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
سعید زارع زاده رئیس مرکز برنامه ریزی و پژوهش
تلفن : 44693319
ایمیل :
نورالله مدبری دستیار مرکز برنامه ریزی و پژوهش
تلفن : 44691695
ایمیل :
عباس همتی مدیر کل دفتر تشکیلات و بهبود روش ها
تلفن : 44693319
ایمیل :
سید مرتضی حسینی مدیر کل دفتر برنامه و بودجه
تلفن : 44636148
فریدون قربانی مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهش
تلفن : 44691350
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
مجید باجلان معاون اداری و مالی
تلفن : 44693019-44692824
ایمیل :
حسن باقر مرادی دستیار معاونت اداری و مالی
تلفن : 44693019-44692824
ایمیل :
علی آزادان ذیحساب
تلفن : 23902545
ایمیل :
مهرداد بخشی ایلانی مدیر کل امور اداری و رفاه کارکنان
تلفن : 44693211-44693866
ایمیل :
حسین نظری مقدم مدیر کل امور مالی
تلفن : 44693724
ایمیل :
علی نورمحمدی مدیر کل پشتیبانی
تلفن : 44693525
ایمیل :
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
جعفر صباغیان معاون حقوقی و امور مجلس
تلفن : 44690315
ایمیل :
هادی طاهری جبلی دستیار معاونت حقوقی و امور مجلس
تلفن : 44690398
ایمیل :
حسین فتاحی زفرقندی مشاور رئیس در امور ایثارگران و مدیر کل امور مجلس
تلفن : 44669358-59
ایمیل :
حمید رضا ملا اسماعیلی مدیر کل امور حقوقی
تلفن : 44669358-59
ایمیل :
جمال الدین حسین زاده رکن آباد مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
تلفن : 44636171
فکس : 44636173
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
علیرضا عسگریان معاون توسعه مشارکتهای مردمی
تلفن : 44691695
ایمیل :
بیت الله برقراری دستیار معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی
تلفن : 44691695
ایمیل :
حجت الاسلام محمدطاها مهری مدیر کل امور اجرایی زکات
تلفن : 44691865
ایمیل :
بهمن دستاری مدیرکل هماهنگی شبکه های مردمی
تلفن : 44691823
ایمیل :
علیرضا محمدی مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشارکت‌ها
تلفن : 44691741
ایمیل :
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده
تلفن : 44673027-44672955
ایمیل :
کامران پرهوده دستیار معاونت حمایت و سلامت
تلفن : 44673027-44672955
ایمیل :
حمید رضا علی اکبری دهکردی مدیرکل خدمات مددکاری
داخلی : 44673027
ایمیل :
رضا سوهانی مدیر کل دفتر مدیریت بحران و امور مناطق محروم
تلفن : 23902373
ایمیل :
مجید ملکشاهی مدیرکل حمایت های اجتماعی
تلفن : 44672611-44672608
ایمیل :
مجتبی احمدلو مدیرکل بهداشت و بیمه های اجتماعی و درمان
تلفن : 44673114-15
ایمیل :
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی
تلفن : 44673977-44690151
ایمیل :
علی اکبر خادمی معاون اجرایی معاونت اشتغال و خودکفایی
تلفن : 44690204
ایمیل :
مهران محمدی مدیر کل ‌برنامه ریزی و پشتیبانی طرح‌های اشتغال
تلفن : 44690204
ایمیل :
علیرضا رمضانی مدیرکل هدایت شغلی
تلفن : 44673489
ایمیل :
احمد خانی نوذری مدیرکل راهبری شغلی
تلفن : 44698099
ایمیل :
نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حجت الاسلام علی جعفری معاون امور فرهنگی
تلفن : 44693281
فکس : 44693297
ایمیل :
محمد شکرایی دستیار معاونت فرهنگی
تلفن : 44645182
فکس : 44693357
حسین رجبی مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی
تلفن : 44645182
حجت الاسلام حسن هرمز مدیرکل فرهنگی و تربیتی
تلفن : 44693455
ایمیل :