نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام رییس
تلفن : 021-44669358
امیرعباس فارسی نژاد مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست
تلفن : 021-44646787
ایمیل :