عزت الله میرزایی

عزت الله

میرزایی

۱۹ آذر ۱۳۹۹

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

44691417-44691460

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ دی ۱۳۹۹