علی اصغر سمیعی زفرقندی

علی اصغر

سمیعی زفرقندی

۱۹ آذر ۱۳۹۹

مدیر‌کل روابط عمومی و اطلاع رسانی

44690813-44690752

مدیر‌کل روابط عمومی و اطلاع رسانی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ مهر ۱۴۰۰