جعفر صباغیان

جعفر

صباغیان

۱۹ آذر ۱۳۹۹

معاون حقوقی و امور مجلس

44690315

معاون حقوقی و امور مجلس

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ دی ۱۳۹۹