امیرعباس فارسی نژاد

امیرعباس

فارسی نژاد

۱۶ آذر ۱۳۹۹

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست

021-44646787

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست

تاریخ آخرین بروزرسانی ۸ آبان ۱۴۰۰