امیرعباس فارسی نژاد

امیرعباس

فارسی نژاد

۱۶ آذر ۱۳۹۹

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست

021-44691061

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست

تاریخ آخرین بروزرسانی ۹ دی ۱۳۹۹