مجید ملکشاهی

مجید

ملکشاهی

۲۰ آذر ۱۳۹۹

مدیرکل حمایت های اجتماعی

44672611-44672608

مدیرکل حمایت های اجتماعی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۹ دی ۱۳۹۹