مجتبی ذنوبی

مجتبی

ذنوبی

۱۷ آذر ۱۳۹۹

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

23902223-24

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ دی ۱۳۹۹