مرتضی فیروزآبادی

مرتضی

فیروزآبادی

۲۰ آذر ۱۳۹۹

معاون اشتغال و خودکفایی

44673977-44690151

معاونت اشتغال و خودکفایی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ آبان ۱۴۰۰