عباس لکی

عباس

لکی

۲۰ آذر ۱۳۹۹

سرپرست اداره کل ‌برنامه ریزی و پشتیبانی طرح‌های اشتغال

23902859

اداره کل ‌برنامه ریزی و پشتیبانی طرح‌های اشتغال

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴ شهریور ۱۴۰۰