مهران محمدی

مهران

محمدی

۲۰ آذر ۱۳۹۹

مدیر کل ‌برنامه ریزی و پشتیبانی طرح‌های اشتغال

44690204

مدیر کل ‌برنامه ریزی و پشتیبانی طرح‌های اشتغال

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ دی ۱۳۹۹