غلامرضا خواجه

غلامرضا

خواجه

۲۰ آذر ۱۳۹۹

سرپرست اداره کل راهبری شغلی

44698099

اداره کل راهبری شغلی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۴ شهریور ۱۴۰۰