نوید رضا خدیوی رفوگر

نوید رضا

خدیوی رفوگر

۱۹ آذر ۱۳۹۹

مشاور رییس و مدیر امور ویژه و ارتباطات مردمی

44669363

مشاور رییس و مدیر امور ویژه و ارتباطات مردمی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۰ اسفند ۱۳۹۹