علی سالارکیا

علی

سالارکیا

۱۹ آذر ۱۳۹۹

مشاور رئیس و مدیر کل حراست

44690981-44690994

مشاور رئیس و مدیر کل حراست

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ دی ۱۳۹۹