دکمه موبایل منو

درگاه پرداخت مستقیم حامیان اکرام و محسنین

تومان
مشخصات نیکوکار (اختیاری)

دقت کنید

 

دقت داشته باشید که بعد از انتخاب صحیح استان کودک خود و مبلغ انتخابی، برای جلوگیری از خطای بانکی و انتقال صحیح وجوه به حساب کود یا کودکان شما، در درگاه بانک حتما شناسه پرداخت صحیح که از سایت محسنین دریافت کرده اید را وارد کنید.

 

help