وام به تسهیلاتی گفته می‌شود که جهت حل تمام یا بخشی از مشکلات مددجویان از طریق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت و پس از احراز شرایط توسط حوزه مددکاری کمیته امداد امام(ره) در زمینه‌های زیر پرداخت می‌شود.

زمینه‌های ارائه خدمت:
۱. تأمین هزینه‌های درمانی؛
۲. اعطای وام به محکومان دیه و جرائم غیر عمد؛
۳. اعطای وام خرید و تأمین مسکن؛
۴. کمک به خرید لوازم منزل؛
۵. اعطای ودیعه مسکن؛
۶. ارائه تسهیلات کارگشایی؛
۷. ایجاد کار انگیزی؛
۸. پرداخت بدهی؛
۹. پرداخت هزینه‌های تحصیلی؛
۱۰.ایجاد اشتغال؛
۱۱. پرداخت کمک هزینه ازدواج؛
۱۲.دیگر موارد.
 
شرایط بهره‌مندی از خدمت:
۱. تأیید استحقاق و نیازمندی بر حسب تشخیص رئیس شاخه یا کمیسیون حمایتی؛
۲. ارائه درخواست یا معرفی نامه از مراجع ذی‌صلاح؛
۳. سکونت در محل درخواست وام.
 
حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت:
تا پایان ارائه خدمت.
 
شرایط لازم برای پایان حمایت:
پس از ارائه خدمت.
 
عوامل تأثیرگذار بر اثر بخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
۱. ارائه به موقع خدمات؛
۲. پیگیری اخذ رضایت یا تخفیف از شاکیان پرونده حقوقی؛
۳. تسهیل در اخذ خدمات به ویژه زنان سرپرست خانوار؛
۴. ایجاد تناسب نسبی بین میزان وام و مشکل متقاضی؛
۵. متمرکز نمودن تمامی وام‌ها در قالب یک صندوق؛
۶. ارائه اطلاعات به متقاضی و ایجاد شناخت کافی جهت دریافت خدمت؛
۷. جذب کمک خیران و تعامل با دیگر ادارات و سازمان‌ها با هدف بهره‌مندی از خدمات آنان برای اعطای وام.

خدمات فرهنگی و آموزشی

هوالّذی بعث فی الأمّیّین رسولاً منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکّیهم‌

ویعلّمهم الکتاب و الحکمة و إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین.

اوست خدایی که میان اعراب امی(یعنی قومی که خواندن و نوشتن هم نمیدانستند)

پیغمبری بزرگوار ازهمان مـردم برانگیخت تا برآنان آیات وحـی خدا را تـلاوت کند و آنها را از لوث جـهل و اخـلاق زشت پاک سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت

الهی‌ بیاموزد با آنکه پیش از این‌، همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند. (سوره جمعه، آیه 2)

 بر اساس آیات قرآنی، اولین پیام دین مبین اسلام دعوت به علم و خواندن است (اقراء باسم ربک الذی خلق) و اولین مأموریت پیامبر عالیقدرجهان اسلام، نیز تلاوت آیههای رحمت و تزکیه امت و تعلیم کتاب خدا و احکام الهی است.انسان الهی و انسان مورد نظر اسلام، انسانی است که به دو بال عظیم علم و ایمان مجهز باشد علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست، جامعه دین و ایمان هم لازم دارد همانطوری که ایمان بدون علم مفید نیست بلکه وبال است.

‹‹ قطع ظهری اثنان عالم متهتک و جاهل متنسک›› اسلام نه عالم بی‌دین ‌میخواهد و نه جاهل دیندار.

از واجبات و فرایض اسلامی‌، طلب و تحصیل علم است‌. فراگیری علم و دانش بر هر مسلمانی واجب است «طلب العلم فریضة علی کل مسلم » اصولاً در نزد ابناء بشر عالم و دانا نسبت به جاهل و نادان از برتری و رجحان خاصی برخوردار است و قرآن کریم نیز به این رجحان و برتری صحه ‌میگذارد و میفرماید:

‹‹ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ›› آیا واقعاً کسانی که میدانند و آگاهند با کسانی که در نادانی و ناآگاهی بسر می برند مساوی‌اند.

لذا دیده میشود که مسئله علم و علم اندوزی و فرهنگ انسانها در دین مبین اسلام مورد توجه و عنایت خاصی قرار گرفته و این نکته بسیار مهمی است که همه چیز یک انسان یا بطور عامتر یک جامعه را فرهنگ حاکم بر آن تشکیل میدهد و به همین خاطر است که استعمارگران وسلطه جویان برای چپاول و غارت ثروت و دارایی ملتها خصوصاً مسلمانها در اولین گام به سلب فرهنگ اصیل اسلامی و تهی کردن آنان ازمحتوای فرهنگی خویش اقدام مینمایند.

با عنایت به مقدمه فوق این نهاد جوشیده از بطن انقلاب عظیم اسلامی با الهام از تعالیم عالیه اسلام، انجام اقدامات فرهنگی و توجه به مسئله ‌تعلیم و تربیت جامعه 4/6 میلیونی مورد حمایت دائمی را برخود فرض دانسته و به عنوان یکی از سه محور اصلی و اساسی فعالیتهای خود برگزیده و بحمدالله در این ارتباط موفق به انجام خدمات مؤثری بوده است که شرح آن ذیلاً خواهد آمد.

محورهای اساسی فعالیتهای فرهنگی کمیته امداد عبارتند از:

1 ـ فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای ادامه تحصیل دانشآموزان، دانشجویان و طلاب مورد حمایت.

2 ـ رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی دانشآموزان، دانشجویان و طلاب مورد حمایت.

3 ـ برگزاری اردوهای تربیتی و آموزشی ویژه دانش آموزان و دانشجویان و خانواده­های ­مورد حمایت.

4 ـ برگزاری اردوهای زیارتی مشهد مقدس ویژه خانواده­های مورد حمایت.

5 - تلاش وکوشش درجهت رشدواعتلای فرهنگ اصیل اسلامی دربین خانواده­های موردحمایت‌ بابرگزاری کلاسهای آموزشی،آموزش مکاتبه‌ای،انجام کارهای هنری،برگزاری مراسم ومجالس‌ مختلف و ...

6- ارایه مشاوره و راهنمایی به خانواده­های مورد حمایت.

گرچه فعالیتهای فرهنگی امداد حول محورهای مختلفی صورت می گیرد اما مهمترین اقدام، فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای ادامه ‌تحصیل محصلین، دانشجویان و طلاب مورد حمایت میباشد، لذا بسیار مناسب است که نگاهی هر چند مختصر به وضعیت محصلین، دانشجویان و طلاب مورد حمایت داشته باشیم.

تعاریف و مفاهیم:

خدمات فرهنگی و آموزشی:به مجموع تدابیر، تسهیلات و خدماتی اطلاق میشود که جهت فراهم نمودن زمینه ادامه تحصیل و تربیت مناسب فرزندان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی افراد تحتپوشش ارائه میشود.

نوع هزینه خدمات فرهنگی و آموزشی:منظور یکی از سرفصلهای هزینهای خدمات فرهنگی میباشد از قبیل: هزینه لوازمالتحریر،کتاب درسی،وسایلکمکآموزشی،شهریه تحصیلی،ایاب و ذهاب،هزینه اردوها، هزینه مشاوره و راهنمایی و خدمات تربیتی به جوانان و خانواده.

اردوگاه دایر:به اردوگاهی گفته میشود که با کسب مجوز و برنامههای مدون در طول دوره آماری مورد نظر اقدام به برگزاری اردو نموده باشد.

خوابگاه: واحد اقامتی است  برای افراد در حال تحصیل که به صورت مشترک در اطاقها یا سالنهای بزرگ زندگی میکنند. مانند خوابگاههای دانشآموزی و دانشجویی که در این خوابگاهها معمولاً سرویس بهداشتی، حمام، سالن نشیمن، سالن مطالعه و سالن صرف غذا مشترک است.

کانون فرهنگی:به مراکزی گفته میشود که در آنها فعالیتهای فرهنگی و آموزشی خاص جهت ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشآموزان وپرکردن اوقات فراغت آنان ارائه میگردد،این کانونها به دو نوع دائم وموقت تقسیم میشوند،که کانونهای دائم درطی سال فعالیت دارند وکانونهای موقت صرفاً درتابستان تشکیل میشود.

وضعیت تحصیلی:منظوراشتغال یاعدم اشتغال به تحصیل فردموردنظر دریکی از دورههای رسمی آموزشیکشور میباشد.

طرح آموزش خانواده:طرحی است که براساس آن افراد بزرگسال خانوادههای مورد حمایت، آموزشهای لازم در زمینههای مسائل بهداشتی، تنظیم خانواده، سوادآموزی، احکام و آموزشهای قبل از ازدواج را فرا میگیرند.

طرح آموزش مکاتبهای:طرحی است که براساس آن بصورت غیرحضوری و از طریق ارسال جزوه، کتاب و امثالهم آموزشهای لازم به فراگیران ارائه میشود، این طرح زمینههایی چون کتابخوانی، نوارهای صوتی و نشریه خوانی و ... را دربر میگیرد.

افراد بزرگسال: به کسانی که به لحاظ سن عموماً 15 تا 40 سال یا سایر شرایط نمیتوانند در دوره روزانه تحصیل نمایند بزرگسال گفته میشود.

رابطین فرهنگی:به افرادی گفته میشود که عمدتاً در آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی شاغل هستند و بصورت افتخاری در امر خدمات فرهنگی طبق ضوابط تعریف شده با امداد همکاری دارند.

 1ـ برنامه خدمات فرهنگی دانشجویان و دانش آموزان

http://www.emdad.ir/mcontent/tarhha/tarhha_hemayati_farhangi/3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت دانشجویان مورد حمایت امداد به دانشجویان کل کشور:

بر اساس آخرین اطلاعات بدست آمده تعدادکل دانشجویان دانشگاه­هـــای کشور در سال تحصیلــی 92-91

برابر4435880 نفرشامل 2299858 نفر ( 51/8 درصد) دانشجوی پسر و 2136022نفر(48/2 درصد) دانشجوی دختر بوده است که 2/1 درصد آنان موردحمایت کمیته امداد قرار داشتهاند.

دانشجویان پسر مورد حمایت امداد نسبت به کل دانشجویان پسر 1/5 درصد و نسبت دانشجویان دختر موردحمایت به کل دانشجویان دختر 2/7 درصد می‌باشد.

 برنامه خدمات پرورشی و تربیتی

1ـ برگزاری اردوهای دانشآموزی، دانشجویی و خانواده­ ها:‌

درسال1392به لطف خدای  متعال سی­ اُمین دوره اردوهای سراسری و منطقه ای این نهاد در 22 اردوگاه مجهز امداد برگزار گردید.

برنامه‌های اجرا شده در این اردوگاهها شامل‌:

برنامه‌های آموزشی نظیر: برگزاری کلاسهای عقیدتی، علمی و هنری.‌

برنامه‌های ورزشی و پرورشی مانند: شنا، فوتبال، دو میدانی و... .

برنامه‌های هنری مثل‌: اجرای سرود، دکلمه، تئاتر، شعر خوانی، نقاشی، خطاطی، مجسمهسازی و... .

برنامه‌های تفریحی مانند: گردش در پارکهای شهر، باغ وحش، شهربازی، جنگل نور، دریا و... .

برنامه‌های زیارتی و بازدید از مراکز زیارتی و دیدنی از قبیل‌: حرم مطهر ائمـــــه (ع‌)، امام زاده‌ها، آرامگاه­های شهدا و بزرگان‌، کاخ­ ها و موزه‌ها، کارخانه‌های صنعتی و اماکن تاریخی بوده است.

این اردوگاه­ها در طول سال 92 میزبانی62421 نفر(شامل 26703 نفر در اردوهای سراسری و 35718نفر در اردوهای منطقه­ای) از دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده­های مورد حمایت کمیتـه‌ امـداد امـام خمینی سراسر کشور را عهده‌دار بوده‌اند.تعداد افراد شرکت­ کننده در اردوهای سراسری این سال نسبت به سال قبل به میزان، 11/2 درصدکاهش و تعداد افراد شرکت­کننده دراردوهای منطقه­ای نیز به میزان 3/5 درصد کاهش داشته است.

متذکر می­گردد در کل‌، 4093 نفر دانشجو در اردوهای سراسری و منطقه‌ای شرکت نموده‌اند که از این مجموع تعداد3216  نفر شامل 1149 نفر دختر و 2067 نفر پسر در اردوهای سراسری و تعداد 877 نفر شامل 402 نفر دختر و 475  نفر پسر در اردوهای کوتاه مدت منطقه‌ای شرکت نموده‌اند.

2ـ برگزاری اردوهای زیارتی مشهد مقدس، سایر اماکن مقدس و راهیان نور ویژه سالمندان‌:

طی سال92 تعداد39502 نفرسالمند مشتاق زیارت مرقدمطهرحضرت امام علی ابن موسی‌الرضا(ع‌)، آستان مقدس شاهچراغ(ع‌)، مرقدمطهرحضرت معصومه(س‌)، مرقدمطهرحضرت امام خمینی(ره‌)، مسجدجمکران و سایر اماکن مقدس که درطول عمر خود به آن نایل نگشته‌ بودند موفق به این فیض عظمی شده و در اردوهای زیارتی برگزار شده از سوی کمیته امداد امام شرکت‌ جستند.

تعداد سالمندان شرکت­کننده در اردوهای زیارتی مشهد مقدس 21714 نفر شامل 3900 نفر مرد و 17814 نفر زن ، سایراماکن مقدس 3676 نفر شامل 878 نفر مرد و 2798 نفر زن و تعداد افراد شرکت­کننده در اردوی راهیان نور 14112 نفر شامل 3091 نفر مرد و 11021 نفر زن بوده،که از سراسر کشورشرکت نموده‌اند.

 برنامه خدمات مشاوره­ای و آموزش مهارتهای زندگی به خانواده :

 قسمت 1 ) فعالیت ارائه خدمات آموزشی به نوعروسان و بزرگسالان

ارائه آموزشهای لازم در زمینه‌های مسائل دینی و احکام، مسائل بهداشتی، بهداشت روانی‌، سوادآموزی‌، فرهنگی و اجتماعی، از جمله ‌اقدامات اساسی است که با همکاری دستگاههای ذیربط نظیر آموزش و پرورش، شبکه‌های بهداشت و درمان و نهضت سوادآموزی به اجرا گذاشته میشود.

http://www.emdad.ir/mcontent/tarhha/tarhha_hemayati_farhangi/4.jpg

قسمت 2) فعالیت ارائه خدمات مشاوره به مددجویان

راهنمایی، جریان یاری دهنده ایست که فرد را در شناخت خود و محیط پیرامون یاری میدهد شاید بهتر بتوان گفت راهنمایی، جریان‌بررسی همه جانبه فرد با استفاده از ابزار و فنون گوناگون است که نهایتاً فرد را یاری میدهد تا توانائی­ها و محدودیت­هایش را بشناسد و براساس‌چنین شناختی تصمیمات مناسب و منطقی برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی اتخاذ کند و به کمال و خودکفایی و خوداتکایی برسد.

راهنمایی فعالیتی جمعی است و برای احراز موفقیت در آن، همکاری معلم، والدین، مددکار، پزشک و سایرین ضرورت تام دارد.

امدادگران این نهاد با احساس مسئولیت شرعی و قانونی که در قبال افراد خانواده بزرگ امداد دارند راهنمایی‌های خود را در زمینه‌های اخلاقی‌، جسمی‌، روحی و روانی‌، رفتاری‌، خانوادگی‌، عاطفی‌، شغلی‌، تحصیلی‌، حقوقی و مسائل تربیتی و آموزشی و ... به مددجویان ارائه می‌نمایند. از آنجایی که بدون شناخت فرد، ارائه خدمات راهنمایی امکان پذیر نیست، در اولین اقدام‌، اطلاعاتی در زمینههای فوق خصوصاً استعداد، علایق‌، پیشرفت تحصیلی‌، مهارتها، وضع جسمانی و روانی‌، مسائل خانوادگی و ... اخذ و در قالب پروندههای مشخص ثبت و ضبط ‌میگردد تا با استفاده از آنها امدادگران توصیهها و اقدامات عملی مناسب را برای کمک به مددجو بعمل آورند و ضمناً چنانچه مددجو در زمینه‌های فوق یا سایر زمینهها نیاز به مشاوره با افراد مجرب و متخصص داشته باشد امدادگران این نهاد، نهایت همکاری را بعمل میآورند.

دراین‌خصوص درسال1392به تعداد 432034 نفر خدمات مشاوره ارائه گردیده است‌. که از این مجموع تعداد 70452 نفر مرد و 361582 نفر زن بوده‌اند. خدمات و موضوعات مشاوره بــــه شرح زیر میباشد:

موضوعات تحصیلی51355 نفر، موضوعات شغلی و اقتصادی 37329 نفر، موضوعات تربیت فرزند 38107 نفر، موضوعات خانوادگی و زناشویی81911 نفر، موضوعات ازدواج 73388 ، موضوعات شخصیتی 30420 نفر و سایر موضوعات 119524 نفر بوده است.

برنامه ­ی تأمین هزینه­ ی دانش­ آموزان و دانشجویان بهره ­مند از اردوگاه ­ها، خوابگاه ­ها و کانون­های فرهنگی

یکی از مشکلاتی که معمولاً دانشآموزان روستایی و خصوصاً مناطق محروم با آن مواجهاند عدم امکان ادامه تحصیل در محل زندگی خود و نتیجتاً رفتن به شهرها جهت ادامه تحصیل میباشد.این امر با توجه به مشکلات فراوان ایاب و ذهاب و اجاره مسکن و تهیه غذا و ... بسیاری مشکلات و ناراحتی­ ها را بدنبال دارد، به علاوه اینکه بعضاً در رفت وآمدها یا اقامت کردن در یک محیط غریب و دور از خانواده، مشکلات و مسائل خاصی گریبان­گیر دانشآموزان میشود.این نهاد با عنایت به تمامی این مسائل و به منظور فراهم آوردن تمامی زمینههای لازم که دانشآموزان مناطق محروم به راحتی و با نهایت ‌اطمینان و آسایش بتوانند ادامه تحصیل دهند از نیمه دوم سال 68 اقدام به راه‌اندازی خوابگاه­هـــایی در مناطق محروم و متراکم از دانش­آموزان مورد حمایت مهاجر نمود.

طی سال 1392 نسبت به احداث، تعمیر یا گسترش 13 واحد اردوگاه با هزینه ای معادل 51 میلیارد ریال و احداث و تعمیر یا گسترش 31 واحد خوابگاه با هزینه ای به مبلغ 4/31 میلیارد ریال اقدام شده است.

 هزینه های خدمات فرهنگی‌ و تربیتی

کل هزینه خدمات فرهنگی سال 1392 این نهاد معادل مبلغ 1116میلیارد ریال بوده که مبلغ 853/8 میلیارد ریال (76/5 درصد) آن از منابع عمومی ، 262/2 میلیارد ریال (23/5 درصد ) از درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی، تأمین و پرداخت شده است.