خدمات جهیزیه و هزینه ازدواج

ازدواج به عنوان راه حلی اجتماعی و پسندیده برای سامان دادن و ثبات بخشیدن به  زندگی و اهرمی برای رهایی از گناه و تباهی است. در سال‌های اخیر غلبه فرهنگ برگزاری جشن‌های پر هزینه و توجه به حاشیه‌های کم ارزش در مقوله ازدواج و تحمیل هزینه‌های گزاف به طرفین، سبب افزایش سن ازدواج و بروز آسیب‌های اجتماعی گردیده و مهم‌تر از همه جامعه را با مشکلات فراوان در زمینه تشکیل خانواده مواجه ساخته است.
کمیته امداد امام(ره) به عنوان یک نهاد اجتماعی و به منظور وظایف و مأموریت های ذاتی خود در یاری رسانی به نیازمندان و رفع نیازهای مختلف آنان، از سال ۱۳۷۰ برنامه وسیعی برای تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج در خانواده‌های نیازمند با رویکرد تحکیم و تقویت بنیان خانواده تدارک دیده است. 

 

زمینه‌های ارائه خدمت:
۱. ارائه خدمات جهیزیه به نوعروسان نیازمند؛
۲. ارائه خدمات جهیزیه به بانوان سرپرست خانوار در صورت ازدواج مجدد؛
۳. ارائه کمک هزینه ازدواج به پسران نیازمند؛
۴. خدمات راهنمایی و مشاوره قبل از ازدواج.

 

شرایط بهره مندی از خدمت:
احراز  استحقاق و نیازمندی توسط کارشناسان کمیته امداد امام(ره) بر اساس دستورالعمل موجود صورت می‌گیرد.
 
* حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت از زمان وقوع عقد به مدت حداکثر ۲ سال است.

 

شرایط لازم برای پایان حمایت:
ارائه خدمت به متقاضی شرط پایان خدمت خواهد بود.

 

عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
۱. متناسب بودن سرانه خدمات با نیازهای متقاضیان؛
۲. انجام راهنمایی و مشاوره؛
۳. تعامل کمیته امداد امام(ره) با بانک‌ها، صندوق‌ها و خیرین و انجمن‌های فعال در امر ازدواج؛
۴. نظارت بر فرآیند و نحوه فعالیت؛
۵. ارائه به موقع خدمات؛
۶. تعامل با فروشگاه‌ها؛
۷. تقویت ستاد جهیزیه استانی.