طرح نوسازی مسکن روستایی

توسعه روستاها و مقاوم سازی مسکن روستایی همواره یکی از مهمترین دغدغه های دولتمردان و برنامه‌ریزان روستایی بوده و در این راستا طرح‌های متنوعی در قالب برنامه‌های توسعه توسط دولت‌ها به اجرا گذاشته شده است که طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی یکی از مهمترین این طرح‌ها در کشور است. طرحی که با هدف تأمین مسکن متناسب، مقاوم و بادوام روستایی برای مددجویان کمیته امداد امام(ره) شکل گرفت و با نوسازی سالانه مساکن روستایی به یکی از تأثیرگذارترین برنامه های معاصر توسعه روستایی در کشور تبدیل شده و روند تغییرات به وجود آمده در کالبد و سیمای روستاها را شتاب بخشیده است. با توجه به چشم انداز این طرح، نوسازی‌های به عمل آمده باید ضمن تأمین مسکن مورد نیاز روستاییان، باعث ارتقای کیفی واحدهای مسکن روستایی و ترویج «الگوهای بومی مسکن روستایی» شوند. 

 

مراحل اجرای طرح:
پس از درخواست و احراز توانایی مددجو در خصوص انجام طرح از سوی کارشناسان کمیته امداد امام(ره)، متقاضی جهت دریافت تسهیلات مذکور و ساخت مسکن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانکهای عامل معرفی می شود. پرداخت تسهیلات مسکن برای تامین، ساخت، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان از محل منابع بودجه‌ای دولتی، کمک‌های مردمی و درآمدهای اختصاصی کمیته امداد امام(ره) با هدف بهبود وضعیت و ایجاد مسکن مناسب برای مددجویان تحت حمایت و تسریع در تحقق برنامه های رفع نیاز مسکن محرومان صورت می پذیرد. 
برای آگاهی بیشتر از فرآیند پرداخت تسهیلات مددجویی می توانید دستورالعمل طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی را مطالعه نمایید.