طرحی که به موجب آن با نصب یا توزیع صندوق‌های صدقات، کانالی مطمئن برای جمع‌آوری صدقات، خیرات و کمک‌های مردمی و هدایت آن به سوی اقشار فقیر و نیازمند جامعه در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
کمیته امداد امام (ره) به منظور یاری رساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت کمک‌های مردمی، اقدام به اجرای این طرح از اواخر سال ۱۳۶۴ نموده است. گرچه جمع‌آوری صدقات و کمک‌های مردمی از ابتدای تأسیس کمیته امداد رایج بوده است اما طرح مذکور برای ساماندهی بهتر و مناسب‌تر جمع‌آوری صدقات مردمی اجرایی گردید.
به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ صدقات و تسهیل در امر پرداخت وجوهات از جانب مردم، صندوق‌های صدقات در سه نوع بزرگ، متوسط و کوچک طراحی گردید که صندوق بزرگ برای نصب در معابر و اماکن عمومی، صندوق متوسط برای نصب در ادارات، مغازه‌ها و مدارس و صندوق کوچک یا خانگی که برای استفاده در منازل افراد خیر و نوع‌دوست استفاده می‌شود.
صدقات و خیرات جمع‌آوری شده براساس اولویت‌های سازمانی در سرفصل‌های بهداشت و درمان، آموزش، ازدواج و تأمین جهیزیه، مسکن، اشتغال هزینه می‌شود.

پرداخت آنلاین صدقه

تومان
مشخصات نیکوکار (اختیاری)