وام به تسهیلاتی گفته می‌شود که جهت حل تمام یا بخشی از مشکلات مددجویان از طریق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت و پس از احراز شرایط توسط حوزه مددکاری کمیته امداد امام(ره) در زمینه‌های زیر پرداخت می‌شود.

زمینه‌های ارائه خدمت:
۱. تأمین هزینه‌های درمانی؛
۲. اعطای وام به محکومان دیه و جرائم غیر عمد؛
۳. اعطای وام خرید و تأمین مسکن؛
۴. کمک به خرید لوازم منزل؛
۵. اعطای ودیعه مسکن؛
۶. ارائه تسهیلات کارگشایی؛
۷. ایجاد کار انگیزی؛
۸. پرداخت بدهی؛
۹. پرداخت هزینه‌های تحصیلی؛
۱۰.ایجاد اشتغال؛
۱۱. پرداخت کمک هزینه ازدواج؛
۱۲.دیگر موارد.
 
شرایط بهره‌مندی از خدمت:
۱. تأیید استحقاق و نیازمندی بر حسب تشخیص رئیس شاخه یا کمیسیون حمایتی؛
۲. ارائه درخواست یا معرفی نامه از مراجع ذی‌صلاح؛
۳. سکونت در محل درخواست وام.
 
حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت:
تا پایان ارائه خدمت.
 
شرایط لازم برای پایان حمایت:
پس از ارائه خدمت.
 
عوامل تأثیرگذار بر اثر بخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
۱. ارائه به موقع خدمات؛
۲. پیگیری اخذ رضایت یا تخفیف از شاکیان پرونده حقوقی؛
۳. تسهیل در اخذ خدمات به ویژه زنان سرپرست خانوار؛
۴. ایجاد تناسب نسبی بین میزان وام و مشکل متقاضی؛
۵. متمرکز نمودن تمامی وام‌ها در قالب یک صندوق؛
۶. ارائه اطلاعات به متقاضی و ایجاد شناخت کافی جهت دریافت خدمت؛
۷. جذب کمک خیران و تعامل با دیگر ادارات و سازمان‌ها با هدف بهره‌مندی از خدمات آنان برای اعطای وام.

طرح تامین مسکن

برنامه تأمین مسکن نیازمندان

            وَاللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً و ...

و خدا برای سکونت دائم شما منزلهایتان را قرارداد و... (سوره نحل آیه 80)


نیاز به سرپناه و محلی امن برای آسایش و گذران زندگی ازجمله نیازهای فطری و اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود. همه ابناء بشر از ابتدا تاکنون ‌همواره به دنبال تهیه و تدارک محلی به‌عنوان سرپناه و محل اسکان بوده و هستند و شاید بتوان گفت امروزه تأمین مسکن ازجمله پیچیدهترین ‌و مشکل‌ترین مسائل تمامی جوامع به شمار میآید. کشور اسلامی‌مان ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و قشر وسیعی ازجمله طبقات محروم و کم‌درآمد با مشکل مسکن مواجه هستند.

لذا کمیته امداد امام خمینی مسئله تأمین مسکن مددجویان و ولی‌نعمتان خود را ازنظر دور نداشته و در کنار سایر خدمات خود در راستای تأمین حداقل مایحتاج و نیازهای ضروری نیازمندان موردحمایت در امر تأمین مسکن آن‌ها فعالیت و خدمات قابل‌توجهی داشته است.

تعاریف و مفاهیم:

ساختمان مددجویی: منظور واحد مسکونی است که مالکیت یا حق بهرهبرداری آن به یک خانوار مددجو تعلق داشته باشد.

ساختمان اداری: به ساختمانی اطلاق میشود که جهت فعالیت‌های اداری، ستادی و پشتیبانی به‌منظور ارائه خدمات به مددجویان مورداستفاده قرار میگیرد.

ساختمان حمایتی: به ساختمانی اطلاق میشود که جهت ارائه خدمات خاص حمایتی به مددجویان مورداستفاده قرار میگیرد. مانند: خوابگاه، نقاهتگاه، کانون فرهنگی و اردوگاه.

نحوه تصرف ملکی عرصه و اعیان: چنانچه مالکیت زمین و ساختمان متعلق به استفاده‌کننده از آن باشد، نحوه، ملکی عرصه و اعیان نامیده میشود.

ساختمان نیمه‌تمام: ساختمان نیمه‌تمام، ساختمانی است که تا پایان دوره آماری هنوز تکمیل‌نشده یا متوقف مانده است.

ساختمان تکمیل‌شده: ساختمان تکمیل‌شده، ساختمانی است که کار ساختمانی آن در دوره آماری پایان‌یافته و قابل بهرهبرداری است.

تعمیر یا تغییر کلی ساختمان:  منظور مجموعه اقداماتی نظیر احداث آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی، حصارکشی و انشعاب آب و برق و گاز و نظایر آن‌که در جهت رفع نواقص ساختمان مسکونی و ارتقاء کیفی ساختمان مددجویان انجام میشود.

تعمیر جزئی ساختمان:  عملیاتی است که به‌طورمعمول نگهداری ساختمانانجام میشود مانند لکهگیری بام.

وام مسکن نیازمندان غیر موردحمایت: وامی است که به افراد نیازمند غیر موردحمایت طبق ضوابط خاص جهت خرید یا احداث ساختمان مسکونی پرداخت میشود.

فضای خودکفایی: فضایی است که متناسب با نوع طرح خودکفایی، برای خانوار، ایجاد میگردد تا زمینه اجرای طرح فراهم آید.

 هزینه‌های تأمین مسکن نیازمندان

طی سال 1392 معادل633/4 میلیارد ریال صرف تعمیر، کمک به احداث‌ و خرید، تکمیل‌، بازسازی، امور عمرانی عام‌المنفعه، تعداد 65749 واحد مسکونی مددجویان شده است‌.

از کل هزینههای انجام‌شده:

مبلغ254/5 میلیارد ریال، صرف کمک به خرید و احداث 12106واحد، 254/4 میلیارد ریال، صرف تکمیل و تعمیر و بازسازی و کمک به اجرای طرح‌های ویژه و عام‌المنفعه تعداد 53643 واحد و 985 میلیون ریال کمک به تأمین مسکن 23  واحد طرح بازگشت مهاجرین و مبلغ 5/25 میلیارد ریال صرف هزینه‌های مدیریتی و پشتیبانی مسکن مددجویان هزینه شده است از مجموع کل 633/4  میلیارد ریال هزینههای انجام‌شده ، مبلغ 313/3 میلیارد ریال (49/5 درصد) آن از منابع عمومی، مبلغ320/1 میلیارد ریال ( 50/5 درصد ) از محل درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی هزینه شده است. فعالیت­های عمرانی مسکن مددجویان سال92 ازنظر هزینه نسبت به سال 91 (مبلغ‌ هزینه852/9 میلیارد ریال‌) 25/7 درصد و ازنظر تعداد20/6 درصد کاهش ‌داشته است‌.

فعالیت بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن مددجویان روستایی

کمیته امداد امام خمینی (ره) هم‌زمان با اقدامات دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به‌منظور اجرایی کردن مصوبات مرتبط با طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، با استفاده از تسهیلات بانکی و در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی، عدالت‌گستری و خصوصاً جلوگیری از بروز خسارات فراوان مالی و جانی ناشی از حوادث نسبت به تحقق اهداف زیر:

1ـ بهبود وضعیت مسکن مددجویان موردحمایت روستایی

2ـ بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و بهداشتی خانواده‌های موردحمایت

3ـ ایجاد اشتغال برای مددجویان موردحمایت روستایی

4ـ ترغیب خانواده به سکونت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها

و در اجرای طرح مذکور همکاری همه‌جانبه‌ای را با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز نموده است.

در سال 1392 بر اساس این طرح برای تعداد 15252 خانوار پرونده تشکیل‌شده است که از این مجموع تعداد 11599 خانوار به‌منظور استفاده از تسهیلات بانکی به بانک معرفی‌شده‌اند و تعداد 5925 خانوار از تسهیلات فوق برخوردار شده‌اند. در این سال با صرف هزینه 710/5 میلیارد ریال وام دریافتی از بانک نسبت به بهسازی و نوسازی تعداد 5925 واحد مسکونی خانوارهای موردحمایت روستایی اقدام شده است. همچنین به‌منظور کمک به تکمیل واحدهای احداثی از محل اعتبارات امداد به‌صورت بلاعوض مبلغ 98/1 میلیارد ریال به تعداد 7513 خانوار پرداخت‌شده است.

فعالیت کمک به تأمین مسکن طرح بازگشت مهاجرین به روستا

مهاجرت یکی از شکل­های تحرک جمعیت­هاست و تقریباً همیشه از قضاوت­های ارزشی الهام می­گیرد. بدین معنی که مفاهیم شهر و روستا، تمدن‌ روستایی و شهری، مشاهده‌گر را بیتفاوت نمیگذارند و همیشه او را برای اقدام جدید وسوسه میکنند.

مهاجرت از روستا به شهر یکی از اشکال مهاجرت انسانی است و غالب مهاجرت‌ها را تشکیل می‌دهد. شاید بتوان آن را یکی از جنجالیترین ‌موضوعات جوامع امروزی به‌حساب آورد که بحث‌های فراوانی در حول‌وحوش علل و عوارض آن به‌عمل‌آمده است‌. هرچند که نمی‌توان علت‌های ‌مهاجرت از روستا به شهر را به‌طور دقیق برشمرد، چراکه علت‌ها کلاف سردرگمی را تشکیل می‌دهند که در آن تمامی عناصر تحول اقتصادی و اجتماعی دنیای ما دخالت دارند، بعضی از این علت‌ها بر ویژگی دافعه زندگی روستایی و برخی دیگر بر ویژگی جاذبه شهری دلالت دارند ولیکن کلیه این علت‌ها از نابرابری میان تمدن شهری و تمدن سنتی بر پایه کشاورزی و روستایی ریشه می‌گیرد. در قیاس با آنچه جامعه روستایی برای ‌روستائیان فراهم میکند و آنچه جامعه شهری ظاهراً به اعضای خود عرضه می‌دارد، غالباً روستائیان به مشکلات و کمبودهای نسبی خود وقوف‌ بیشتری پیداکرده و برای پیوستن به جامعه شهری که پر جنب‌وجوش تر، بازتر، متنوع‌تر، مرفه‌تر و سودمندتر به نظر میرسد راغب می‌شوند.

لذا ملاحظه می‌گردد این نوع مهاجرت حاصل یک داوری درباره شهر است و شاید هم ناشی از خیال‌بافی و اسطوره‌سازی باشد. به‌هرحال در اینجا هیچ‌چیز اصیلی دیده نمیشود، زیرا غالب مهاجرت‌های بزرگ جمعیتی از اسطوره‌های اجتماعی خالی نیست‌. «بهشت موعود» مربوط به‌تمامی‌ زمان‌ها و تمامی کشورهاست.

بسیاری از حاشیه‌نشینان شهرها و افرادی که به کارهای کاذب اشتغال داشته و با هزینه‌های سرسامآور زندگی شهری دست‌وپنجه نرم می‌کنند روستائیانی هستند که چه‌بسا در روستای محل اقامت قبلی‌شان از کسب‌وکار آبرومند وزندگی بی‌دردسر و آرامی برخوردار بوده‌اند ولی به هوای ‌زرق‌وبرق‌های دروغین زندگی شهری عازم دیار شهر شده و با مشکلات فراوان مواجه شده‌اند. این قبیل مشکلات برای خانوارهای فاقد فرد شاغل، خانوادههای بیسرپرست و به‌طورکلی محرومین محسوس‌تر است.

لذا کمیته امداد امام خمینی (ره‌) با اجرای یک طرح ابتکاری و بی‌نظیر و تهیه مقدمات لازم از قبیل ساخت مسکن، ایجاد شغل در روستاها و شناسایی مددجویان موردحمایت ساکن شهرها که داوطلب بازگشت به روستا هستند، زمینه بازگشت خانوادههای مهاجر به روستاهای محل ‌سکونت قبلی را فراهم آورده‌ است.

بر این اساس بسیاری از مددجویان شهری که در شهر دست نیاز به‌سوی امداد و دیگران دراز میکردند با اسکان در روستای محل زادگاه و یافتن ‌شغل مناسب و آبرومند به مرحله خودکفایی و نتیجتاً مولد بودن رسیده‌اند.

اولین مرحله این طرح در سال 72 باجراء گذاشته شد. در سال 92 تعداد 40 خانوار با جمعیت 129 نفر آمادگی خود را جهت بازگشت به ‌روستا اعلام نمودند که پس از انجام بررسی‌ها و تمهید مقدمات لازم زمینه بازگشت تعداد 23خانوار با جمعیت 81 نفر از خانوارهای داوطلب به روستای محل سکونت قبلی، فراهم گردید.

در این رابطه طی سال 92 مبلغ 985 میلیون ریال در قالب کمک­های ساخت مسکن و فضای خودکفایی برای خانوارها هزینه شده است‌.

در این سال نسبت به احداث23 واحد مسکونی و 3 شغل اقدام شده است.

امید است ان‌شاءالله این اقدام جالب و ابتکاری کمیته امداد امام خمینی به‌عنوان یک الگو و تجربه موفق ملاک‌ عمل سایر دستگاه­های ذی‌ربط ‌قرار گیرد.