وام به تسهیلاتی گفته می‌شود که جهت حل تمام یا بخشی از مشکلات مددجویان از طریق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت و پس از احراز شرایط توسط حوزه مددکاری کمیته امداد امام(ره) در زمینه‌های زیر پرداخت می‌شود.

زمینه‌های ارائه خدمت:
۱. تأمین هزینه‌های درمانی؛
۲. اعطای وام به محکومان دیه و جرائم غیر عمد؛
۳. اعطای وام خرید و تأمین مسکن؛
۴. کمک به خرید لوازم منزل؛
۵. اعطای ودیعه مسکن؛
۶. ارائه تسهیلات کارگشایی؛
۷. ایجاد کار انگیزی؛
۸. پرداخت بدهی؛
۹. پرداخت هزینه‌های تحصیلی؛
۱۰.ایجاد اشتغال؛
۱۱. پرداخت کمک هزینه ازدواج؛
۱۲.دیگر موارد.
 
شرایط بهره‌مندی از خدمت:
۱. تأیید استحقاق و نیازمندی بر حسب تشخیص رئیس شاخه یا کمیسیون حمایتی؛
۲. ارائه درخواست یا معرفی نامه از مراجع ذی‌صلاح؛
۳. سکونت در محل درخواست وام.
 
حداکثر مدت زمان بهره‌مندی از خدمت:
تا پایان ارائه خدمت.
 
شرایط لازم برای پایان حمایت:
پس از ارائه خدمت.
 
عوامل تأثیرگذار بر اثر بخشی خدمت در مدت زمان استفاده از خدمت:
۱. ارائه به موقع خدمات؛
۲. پیگیری اخذ رضایت یا تخفیف از شاکیان پرونده حقوقی؛
۳. تسهیل در اخذ خدمات به ویژه زنان سرپرست خانوار؛
۴. ایجاد تناسب نسبی بین میزان وام و مشکل متقاضی؛
۵. متمرکز نمودن تمامی وام‌ها در قالب یک صندوق؛
۶. ارائه اطلاعات به متقاضی و ایجاد شناخت کافی جهت دریافت خدمت؛
۷. جذب کمک خیران و تعامل با دیگر ادارات و سازمان‌ها با هدف بهره‌مندی از خدمات آنان برای اعطای وام.

یارانه های اقشار آسیب پذیر

وزارت بازرگانی ــــ وزارت رفاه و تامین اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1386/4/17 درخواست شماره 40/73/ص/86 مورخ 1386/3/30 وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص ساز و کار اجرایی بند«د» تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 موضوع اعتبار 35 درصد ردیف 503659 را مورد بحث و بررسی قرار داد و تصمیم هایی به شرح زیر اتخاذ کرد:

1- جامعه هدف:

جامعه تحت پوشش این مصوبه حداکثر 9 میلیون نفر شامل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور (دایمی و پشت نوبتی)، زنان و کودکان بی سرپرست و نیازمند و خانواده های کم درآمد هستند.

2- نحوه توزیع اعتبار، کالاهای هدف، میزان یارانه و قیمت فروش آن، به شرح جدول زیر تعیین می شود:

جدول نحوه توزیع 35 درصد اعتبار ردیف 503659 قانون بودجه سال 1386:

یارانه مورد نیاز  

(میلیارد ریال)

دستگاه مباشر

شرح

ردیف

2880

کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

بن غیر نقدی خرید 9میلیون نفر با سرانه 320000 ریال)

1

5/2

وزارت بازرگانی

هزینه کارت اعتبار یا چاپ و توزیع بن خرید

2

4/250

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

ذخیره بابت حوادث غیر متقربه

3

1552

وزارت بازرگانی(شرکت بازرگانی دولتی)

تامین بخشی از یارانه کالا برگ های روستایی و عشایری ـــ انتقالی به بند"ج"

4

9/4684

جمع کل

 

3- مبلغ 2880 میلیارد ریال از اعتبار این مصوبه برای یارانه خرید مواد غذایی در نظر گرفته شده است که در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا پس از تایید اطلاعات افراد تحت پوشش و یا شناسایی شده دستگاه های مذکور با کد ملی توسط کمیته موضوع بند (5) این مصوبه، در قالب کارت اعتباری و یا بن غیر نقدی خرید (با سرانه 320000 ریال) در اختیار افراد تحت پوشش این مصوبه قرار می گیرد.

4- ساز و کار اجرایی

1-4- وزارت بازرگانی (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصاد کشور) موظف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی حداثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه انتشار بن ویژه یا کارت اعتباری جامعه هدف مورد اشاره در بند "الف" این مصوبه اقدام و کالابرگ های مذکور را به نسبت 82و17 درصد در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.

2-4- با توجه به مفاد بندهای "و"  و  "د"  تبصره (15) قانون بودجه سال 1386 اعتباری معادل 4/250 میلیارد ریال به عنوان ذخیره در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار می گیرد تا در صورت بروز هر گونه حوادث غیر متقربه   (خشکسالی، سیل و زلزله) و با اعلام کالابرگ های فوق العاده برای مناطق حادثه دیده با تصویب کارگروهی مرکب از وزرای رفاه و تامین اجتماعی، کشور، بازگانی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

3-4- کالاهای مشمول بن غیر نقدی خرید شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، روغن، گوشت، لبنیات، ماکارونی و ... می باشد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی مجاز است در صورت لزوم به جای بن غیر نقدی معادل آن را به صورت نقدی پرداخت کند. کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند نسبت به انعقاد قرار داد با عاملین توزیع شامل فروشگاه ها، شرکتهای تعاونی و سایر عوامل توزیع اقدام نمایند.

4-4- دستگاه های مباشر موضوع این مصوبه موظف اند به منظور پرداخت یارانه نقدی، از طریق سامانه رایانه ای بانکی یکی از بانک های کشور اقدام نماید.

5- مسئولیت هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای این مصوبه با کمیته ای مرکب از وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان ومدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازگانی است

6- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موظف اند اطلاعات افراد تحت پوشش و یا شناسایی شده خود را با کد ملی حداکثر تا پایان مردادماه سال 1386 از طریق سامانه رایانه ای در اختیار کمیته موضوع بند (5) این مصوبه قرار دهند.