9 تفقد و دلجویی عاطفی از 6951 مددجوی عزیز زنجانی/ مساعدت2.809 میلیارد تومانی به مدجویان زنجانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، روح اله صالحی، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با ارائه…
تاریخ انتشار: 1401/02/29 10:11
حوزه انتشار: زنجان
کمیته امداد ، استان زنجان ،مفتاح الجنه ، ماه مبارک رمضان ، خیان ونیکوکاران